Funkcionalnost licenciranja za iOS MDM

Budući da ESET ne nudi aplikaciju u trgovini aplikacija Apple App Store, ESET Mobile Device Connector pohranjuje sve pojedinosti o licenciranju za uređaje sa sustavom iOS.

Licence su pojedinačne za uređaj i mogu se aktivirati upotrebom zadatka aktivacije programa (kao i za Android).

Licence za iOS mogu se deaktivirati na sljedeće načine:

Uklanjanje uređaja iz upravljanja putem zadatka Prekini upravljanje

Deinstalacija MDC-a provodi se putem opcije Ukloni bazu podataka

Deaktivacija na druge načine (ESET PROTECT ili EBA deaktivacija)

EBA portal prikazuje stanje MDC-a, a ne stanje pojedinačnih uređaja jer MDC komunicira s ESET serverima za licenciranje u ime uređaja sa sustavom iOS. Trenutačni podaci o uređaju uvijek su dostupni na ESET PROTECT web-konzoli.

Za uređaje koji nisu aktivirani ili uređaje s isteklim licencama prikazat će se crveni status zaštite i poruka "Program nije aktiviran". Ti uređaji neće upravljati zadacima, postavljati pravila ni dostavljati nekritične zapise.

Tijekom deinstalacije MDM-a, ako je odabrana mogućnost Ne uklanjaj bazu podataka, korištene licence neće se deaktivirati. Te se licence mogu ponovno upotrijebiti ako se MDM ponovno instalira u ovoj bazi podataka, ako se ukloni s pomoću programa ESET PROTECT ili EBA deaktivacijom. Prilikom premještanja na drugi MDM server ponovno ćete morati izvršiti zadatak aktivacije programa.