Nove značajke u programu ESET PROTECT 9.1

Obilazak programa

Dodali smo novi obilazak programa koji će vam pomoći da brzo navigirate našim rješenjem i ubrzate proces uvođenja. Saznajte više

Promjene naziva programa

ESET Enterprise Inspector preimenovan je u ESET Inspect, a ESET Dynamic Threat Defense preimenovan je u ESET LiveGuard Advanced. Više informacija možete pronaći u ovom članku.

Unaprijeđeno ponovno pokretanje

U najnovijoj verziji programa ESET Endpoint Security za Windows (9.1) smo preradili ponovno pokretanje i uveli nove opcije. Sada možete postaviti ponovno pokretanje tako da ga krajnji korisnici mogu odgoditi. Saznajte više

Jednostavnija instalacija

Preradili smo čarobnjak za stvaranje instalacijskog programa tako da bude intuitivniji. U zadatku Instalacija softvera sada možete upotrebljavati poseban parametar "najnovije" koji osigurava da stvoreni instalacijski program uvijek instalira najnoviju verziju programa prilikom pokretanja. Saznajte više

Izvorna podrška ARM-a za macOS

Najnovijom verzijom programa ESET Management Agent i ESET Endpoint Antivirus za macOS (v7) donosimo izvornu podršku ARM-a. Saznajte više

Podrška za autorizaciju s dva faktora aplikacija treće strane

Dodali smo podršku za autorizaciju s dva faktora aplikacija treće strane koje podržavaju potreban TOTP protokol, kao što suGoogle Authenticator, Microsoft Authenticator i Authy. Saznajte više

Napredni filtri

Predstavljamo novi koncept filtriranja podataka koji će vam pomoći da jednostavno filtrirate relevantne uređaje u većim okruženjima, ali ne samo u njima. Uvijek ćete imati statistički pregled broja uređaja s određenim atributima u mreži i znat ćete koliko ćete rezultata dobiti prije nego što kliknete filtar. Sada možete isprobati nove opcije filtriranja u odjeljku Računala. Saznajte više

Bolja komunikacija automatskih nadogradnji

Dodali smo novi plavi odjeljak statusu Verzija komponente u odjeljku Pregled statusa na upravljačkoj ploči kako bismo vam pomogli da lako odredite krajnje točke s aktiviranim automatskim nadogradnjama koje čekaju nadogradnju, ali se mogu unaprijed nadograditi i ručno. Saznajte više

Popis zastarjelih komponenti

ESET PROTECT sada otkriva zastarjele komponente, prikazuje popis zastarjelih komponenti administratoru konzole i daje upute kako ih nadograditi. Saznajte više

Kontrola weba za MDM

Izdali smo zakrpu za stariju verziju kako bismo uveli funkcionalnost kontrole weba iz Cloud MDM-a u lokalnu varijantu. Administrator može ograničiti pristup zaposlenika različitim kategorijama sadržaja ili određenim linkovima.

Ostala poboljšanja i promjene upotrebljivosti

Više detalja možete pronaći u dnevniku promjena.