Server

ESET PROTECT Server izvršna je aplikacija koja obrađuje sve podatke primljene od klijenata koji se povezuju sa serverom (preko ESET Management agenta ili HTTP proxyja). Da bi ispravno obrađivao podatke, serveru je potrebna stabilna veza sa serverom baze podataka na kojem su podaci pohranjeni. Za postizanje veće učinkovitosti preporučujemo instalaciju servera baze podataka na zasebno računalo.

scheme_sever_sm