Aktualizace Apache Tomcat na linuxu

Pro běh ESET PROTECT Web Console je vyžadován webový server Apache Tomcat.

Před zahájením aktualizace

1.Pro zjištění používané verze spusťte následující příkaz (v závislosti na použité verzi může název složky obsahovat číslo verze, například tomcat7 nebo tomcat8):

cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh

 

2.Pokud je k dispozici novější, proveďte aktualizaci webového serveru:

a.Ujistěte se, že je novější verze podporována.

b.Zazálohujte si konfigurační soubor, například /etc/tomcat7/server.xml.

Způsob aktualizace

1.Následujícím příkazem zastavte službu Apache Tomcat (v závislosti na použité verzi může název služby obsahovat číslo verze, například tomcat7):

sudo systemctl stop tomcat

 

2.Aktualizujte Apache Tomcat a doplněk Java. Názvy balíčků se mohou v závislosti na použitém repozitáři ve vaší linuxové distribuci lišit.

Linuxové distribuce

Terminálové příkazy

Debian aUbuntu distribuce

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

CentOS aRed Hat distribuce

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

3.Nahraďte soubor /etc/tomcat9/server.xml souborem /etc/tomcat7/server.xml ze zálohy.

4.Otevřete soubor server.xml a ujistěte se, že je správně zadána cesta k souboru keystoreFile.

5.Nastavte webový server Apache Tomcat tak, aby Web Console byla dostupná prostřednictvím HTTPS protokolu.

Dále se podívejte do kapitoly Konfigurace webové konzole v enterprise prostředí a na systémech s nízkým výkonem.


important

Po dokončení aktualizace na majoritní verzi (například při aktualizaci Apache Tomcat z verze 7.x na 9.x):

1.Znovu nasaďte ESET PROTECT Web Console (postup pro linux).

2.Znovu použijte odzálohovaný soubor %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties. Tím zabráníte ztrátě případných provedených změn v konfiguraci ESET PROTECT Web Console.

V průběhu aktualizace Web Console a Apache Tomcat dojde ke smazání souborů offline nápovědy. Pokud jste offline nápovědu používali v ESMC nebo starší verzi ESET PROTECT, po dokončení aktualizace na ESET PROTECT 9.1 si ji znovu vytvořte - aby odpovídala vámi používané verzi ESET PROTECT.