Aktualizace ESMC/ESET PROTECT na Linux Failover Clusteru

Pokud máte ESMC/ESET PROTECT Server nainstalován na Windows Failover Clusteru, pro aktualizaci jednotlivých komponent postupujte podle kroků uvedených v této kapitole.


important

Před zahájením aktualizace se ujistěte, že používáte podporovaný operační systém.

1.Prostřednictvím správce clusteru zastavte roli ESMC/ESET PROTECT Server. Ujistěte se, že je služba ESET Security Management Center Server nebo ESET PROTECT Server vypnutá na všech uzlech clusteru.

2.Přepněte sdílený disk do režimu online na uzlu1 a aktualizujte ručně Server spuštěním .msi instalačního balíčku, jako v případě instalace po komponentách.

3.Po dokončení aktualizace se ujistěte, že služba ESET PROTECT Server neběží.

4.Přepněte sdílený disk do režimu online na uzlu2 a aktualizujte Server (podle kroků v bodě 2).

5.Po dokončení aktualizace na všech uzlech clusteru spusťte prostřednictvím Cluster Manager roli ESET PROTECT Server.

6.Ručně aktualizujte ESET Management Agenty na všech uzlech clusteru (spuštění .msi balíčku).

7.V ESET PROTECT Web Console zkontrolujte, že máte na všech uzlech clusteru aktuální verzi agenta i serveru.