FAQ

Proč musím instalovat doplněk Java na server? Nepředstavuje to bezpečnostní riziko? Přední bezpečnostní společnosti a experti doporučují z počítačů, a zejména serverů, doplněk Java odinstalovat.

ESET PROTECT Web Console vyžaduje Java/OpenJDK. Jedná se o průmyslový standard pro webové konzole. Nejrozšířenější webové konzole využívají pro svůj běh Java a jako webový server Apache Tomcat. Java zajišťuje podporu multiplatformního webového serveru. V případě potřeby můžete webový server nainstalovat na jiný počítač, a snížit tak možné riziko.


warning

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. V naší Databázi znalostí naleznete přehled podporovaných verzí JDK.


Jak zjistím port, na kterém běží můj SQL Server?

Používaný port můžete zjistit několika způsoby. Jedním ze způsobů je použít SQL Server Configuration Manager. Číslo portu zjistíte pomocí kroků uvedených na obrázku níže.

sql_server_config_manager

Po nainstalování SQL Server Express prostřednictvím all-in-one balíčku ESET PROTECT neběží databázový server na standardním SQL portu. Dostupný bude na jiném portu než 1433.

 


Jak v MySQL povolit příjem velkých paketů (big blocks)?

Bližší informace naleznete v kapitole instalace a konfigurace MySQL (Windows nebo Linux).

 


Pokud nainstaluji SQL samostatně, jak mohu ručně vytvořit databázi pro ESET PROTECT?

Není to potřeba. Databázi vytváří přímo instalační balíček Server.msi, nikoli instalační all-in-one balíček ESET PROTECT. ESET PROTECT All-in-one balíček pouze usnadňuje instalaci, především MS SQL Serveru. Poté spustí instalační balíček Server.msi, který vytvoří databázi.

 


Dokáže ESET PROTECT vytvořit novou databázi na již existujícím MS SQL Serveru, pokud při instalaci zadám platné přístupové údaje k serveru? Jaké verze MS SQL jsou podporovány?

Databázi vytváří přímo instalační balíček Server.msi. Ano, dokáže vytvořit databázi pro ESET PROTECT na jednotlivých SQL instancích. Podporován je MS SQL Server 2014 a novější.

Prostřednictvím ESET PROTECT 9.1 all-in-one instalačního balíčku se standardně nainstaluje Microsoft SQL Server Express 2019.

oPokud používáte starší edici Windows (Server 2012 nebo SBS 2011), nainstaluje se automaticky Microsoft SQL Server Express 2014.

oInstalační balíček automaticky vygeneruje náhodné heslo pro přístup do databáze (uloží se do souboru %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Mějte na paměti, že maximální velikost každé relační databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB. Microsoft SQL Server Express nedoporučujeme používat v následujících případech:

V enteprise prostředí a ve velkých sítích.

Kromě ESET PROTECT plánujete též nasadit ESET Inspect.

 


Pokud instaluji na existující SQL Server, měl bych použít vestavěný režim ověřování?

Ne, protože tento režim může být na SQL Serveru zakázán. Jediným způsobem je přihlásit se k serveru zadáním uživatelského jména a hesla. V průběhu instalace ESET PROTECT Serveru je nutné použít mixed režim (SQL Server Authentication and Windows Authentication). Při ruční instalaci SQL serveru doporučujeme vytvořit heslo pro uživatele root (účet je pojmenován jako "sa", zkráceně security admin) a uchovat si jej na bezpečném místě. Toto heslo je vyžadováno při instalaci ESET PROTECT Serveru a může být vyžadováno také při jeho aktualizaci Windows Authentication můžete nastavit kdykoli po dokončení instalace ESET PROTECT Serveru.

 


Mohu použít MariaDB místo MySQL?

NE, MariaDB není podporován. Ujistěte se, že máte nainstalovanou podporovanou verzi MySQL serveru a ODBC konektoru. Bližší informace naleznete v kapitole instalace a konfigurace MySQL.


Instalační balíček ESET PROTECT mě navedl na stažení Microsoft .NET Framework 4 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851), ale balíček nefunguje na čisté instalaci Windows Server 2012 R2 SP1.

Z důvodu bezpečnostní politiky Windows Server 2012 a novějších systémů není možné tento instalátor použít. Microsoft .NET Framework nainstalujte prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi.

 


Je velmi obtížné zjistit, zda probíhá instalace MS SQL Serveru. Mohu nějak zjistit, co se děje, pokud instalace probíhá déle než 10 minut?

Instalace SQL Server může v některých případech trvat více než hodinu. Doba instalace závisí na výkonu systému. Pro instalaci je vybrán režim tiché instalace, proto není zobrazen žádný grafický průběh.

 


Jak obnovím heslo pro přístup do Web Console (nastavené při instalaci) pro účet Administrator?

Pokud máte vytvořeného dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, přihlaste se pod ním a svému účtu nastavte nové heslo. Pokud jste si nevytvořili jiný uživatelský účet a zapomněli jste heslo k předdefinovanému účtu Administrator, obnovit heslo můžete opětovným spuštěním instalátoru PRODUCT a vybráním možnosti Opravit. Mějte na paměti, že tato akce vyžaduje heslo pro přístup do ESET PROTECT databáze, pokud jste nepoužili MSSQL a Windows Authentication.


important

Při použití možnosti pro opravení instalace buďte obezřetní, můžete přijít o uložená data.

V průběhu resetování hesla dojde k deaktivování 2FA.

 


V jakém formátu musí být soubor obsahující seznam počítačů, případně skupin, který mohu importovat do ESET PROTECT?

Soubor musí obsahovat řádky v následující podobě:

Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaN\Počítač1
Všechna zařízení\Skupina1\SkupinaM\PočítačX
Kořenová skupina Všechna zařízení je povinná.

 


Mohu použít IIS místo Apache? Případný jiný HTTP server?

IIS je HTTP server. Webová konzole vyžaduje Java servlet container, proto není samotný HTTP server dostačující. Sice existuje řešení, jak Java servlet container zprovoznit na IIS, ale obecně to nedoporučujeme.


note

Nepoužíváme Apache HTTP Server, ale Apache Tomcat, což je rozdílný produkt.

 


Mohu ESET PROTECT ovládat prostřednictvím příkazového řádku?

Ano, nabízíme ESET PROTECT ServerApi.

 


Mohu nainstalovat ESET PROTECT na doménový řadič?

Neinstalujte SQL Server na doménový řadič (pokud se jedná například o Windows SBS / Essentials). V takovém případě doporučujeme ESET PROTECT nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server Express a použít pro ESET PROTECT databázi jiný databázový server (například již existující MSSQL nebo MySQL).

 


Dokáže instalace ESET PROTECT Serveru zjistit, zda je již v systému SQL nainstalován? Co dělat, pokud ne? Podporuje MySQL?

Pokud při použití ESET PROTECT all-in-one instalátoru vyberete k instalaci SQL Express, dojde k ověření, zda se v systému již SQL Server nenachází. Pokud bude SQL server detekován, zobrazí se upozornění. Instalaci MSSQL Express tedy odškrtněte a nainstalujte ESET PROTECT do již existujícího SQL serveru. Případně existující nejprve odinstalujte. Požadavky na databázový server pro ESET PROTECT naleznete v samostatné kapitole.

 


Kde najdu informace o verzích ESET PROTECT komponent?

Více informací naleznete v Databázi znalostí.

 


Jak aktualizuji ESET PROTECT na nejnovější verzi?

Postupujte podle kroků uvedených v kapitole aktualizační scénáře.

 


Jak mohu produkt ESET aktualizovat bez připojení k internetu?

Využitím HTTP Proxy nainstalované na stroji, který má přístup k aktualizačním serverům ESET a nasměrováním ostatních klientů na používání této HTTP Proxy. Pokud server nemá přístup k internetu, vytvořte na něm prostřednictvím bezpečnostního produktu ESET mirror a následně do něj distribuujte aktualizace prostřednictvím výměnného média (USB). Ostatní klienty v síti nasměrujte na tento aktualizační server.

Informace o instalaci v offline prostředí naleznete v samostatné kapitole.

 


Jak mohu přeinstalovat ESET PROTECT Server a připojit jej k existujícímu SQL serveru, pokud konfigurace byla provedena automaticky v průběhu instalace?

Pokud instalujete novou instanci ESET PROTECT Serveru pod stejným uživatelským účtem (například doménovým administrátorem), kterým jste instalovali původní ESET PROTECT server, využijte možnost MS SQL Server via Windows Authentication.

 


Jak vyřešit problém s Active Directory synchronizací na linuxu?

Ujistěte se, že jste název domény zadali VELKÝMI PÍSMENY (administrator@TEST.LOCAL místo administrator@test.local).

 


Mohu použít vlastní síťové prostředky (například SMB sdílení) místo ESET repozitáře?

Ano, při vytváření instalační úlohy můžete zadat přímou URL k instalačnímu balíčku. V případě sdílení souborů zadejte adresu ve formát: file:// následované úplnou síťovou cestou k souboru. Příklad:

file://\\eraserver\install\ees_nt64_ENU.msi

 


Jak resetuji nebo změním heslo pro přístup do konzole?

Ideálně byste výchozí účet Administrator měli použít pro vytvoření dalších účtu správců. Po vytvoření administrátorských účtů si heslo pro účet Administrator uložte na bezpečné místo a používejte nově vytvořené účty. Výchozí účet Administrator následně používejte pro reset hesla u ostatních účtů.

Jak resetuji heslo pro vestavěný účet Administrator, které jsem si nastavil při instalaci ESET PROTECT?

1.Otevřete si Programy a funkce (appwiz.cpl) a v seznamu aplikací klikněte pravým tlačítkem myši na položku ESET PROTECT.

2.Z kontextového menu vyberte možnost Změnit.

3.Postupujte podle kroků na obrazovce a vyberte možnost Opravit.

4.Zadejte údaje pro připojení do databáze.

5.V dalším kroku vyberte možnost Použít existující databázi a provést aktualizaci.

6.Odškrtněte možnost Použít heslo uložené v databázi a zadejte nové heslo.

7.Po dokončení opravné instalace se přihlaste do ESET PROTECT Web Console pomocí nového hesla.


note

Pro jednotlivé role doporučujeme vytvořit více účtů a přiřadit jim pouze adekvátní oprávnění.

 


Jak změním port, na kterém komunikuje ESET PROTECT Web Console s ESET PROTECT serverem?

Na straně serveru port změňte prostřednictvím PRODUCT Web Console v sekci Administrace > Nastavení serveru. Administrátor k tomu využil tento postup:

1.Vypněte Apache Tomcat.

2.Upravte konfiguraci webového serveru:

a)Otevřete soubor webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

b)Nastavte nový port, například server_port=44591

3.Spusťte Apache Tomcat.

 


Mohu aktualizovat ERA 5 nebo 6 na ESET PROTECT 9 prostřednictvím all-in-one instalátoru?

Přímý upgrade není možné provést. Podívejte se do kapitoly Migrace z ERA 5.x nebo Aktualizace z ERA 6.x.

 


Při instalaci ESET PROTECT jsem obdržel chybovou zprávu nebo se setkal s jiným problémem, co dál?

Podívejte se do kapitoly nejčastější instalační problémy.