Změna názvu nebo IP adresy ESET PROTECT Serveru

Pro změnu názvu nebo IP adresy ESET PROTECT Serveru postupujte podle následujících kroků:

1.Pokud ESET PROTECT server používá certifikát, který je vázán na konkrétní název nebo IP adresu, vytvořte nový serverový certifikát s informací o IP adrese nebo názvu nového serveru. V případě, že máte hvězdičkový (*) certifikát, přejděte rovnou na krok 3. Při generování nového certifikátu do pole adresa zadejte stávající informace a dále nový název, resp. novou IP adresu. Jednotlivé údaje oddělte čárkou.

2.Certifikát podepište pomocí vestavěné ESET PROTECT certifikační autority.

3.Vytvořte politiku pro ESET Management Agenta, ve které definujte novou adresu, na které PRODUCT server poběží. Jako alternativní záznam přidejte adresu stávajícího serveru, aby měl agent šanci na připojení. Pro více informací přejděte do kapitoly Vytvoření politiky pro ESET Management Agenta, aby se připojoval na nový ESET PROTECT Server.

4.Politiku přiřaďte všem zařízením a vyčkejte, až si ji všichni ESET Management Agenti převezmou. ESET Management Agenti budou chtít primárně replikovat data novému serveru (zatím nedostupnému), ale protože jste v politice ponechali informace o původním serveru, stále zůstanou připojeni.

5.V hlavním menu přejděte do sekce Další > Nastavení a upravte jej tak, aby server používal nový certifikát.

6.Restartujte službu ESET PROTECT Server a změňte název/IP adresu serveru.

Podrobné informace o změně IP adresy ESET PROTECT Serveru naleznete v Databázi znalostí.