Rozwiązywanie problemów

Ponieważ program ESET PROTECT to złożony produkt wykorzystujący kilka narzędzi innych firm i obsługujący wiele platform systemów operacyjnych, mogą wystąpić problemy, które należy rozwiązać.

Dokumentacja firmy ESET zawiera kilka metod rozwiązywania problemów z ESET PROTECT. Rozwiązania częstych problemów z programem ESET PROTECT znajdziesz w sekcji Odpowiedzi dotyczące częstych problemów z instalacją. Zobacz także znane problemy dotyczące produktów biznesowych ESET.

Czy nie można rozwiązać problemu?

Każdy składnik programu ESET PROTECT ma plik dziennika, którego szczegółowość można skonfigurować. Należy zapoznać się z dziennikami w celu zidentyfikowania błędów, które mogą wyjaśnić występujący problem.

Szczegółowość wpisów w dzienniku każdego komponentu jest określana przy użyciu jego polityki > Ustawienia zaawansowane > Zapisywanie w dzienniku > Szczegółowość dziennika śledzenia — istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowości dziennika i wybrania poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od poziomu Śledzenie (informacyjne) do poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu).

oPolityka agenta ESET Management – aby polityka obowiązywała, musi wcześniej zostać zastosowana do urządzenia. W celu włączenia pełnego rejestrowania danych przez agenta ESET Management w pliku trace.log należy utworzyć fikcyjny plik o nazwie traceAll bez rozszerzenia i umieścić go w tym samym folderze, w którym znajduje się plik trace.log, a następnie ponownie uruchomić komputer (aby tym samym ponownie uruchomić usługę agenta ESET Management).

oESET PROTECT Ustawienia serwera

oPolityka rozwiązania ESET Mobile Device Connector – aby polityka obowiązywała, musi wcześniej zostać zastosowana do urządzenia. Zobacz też Rozwiązywanie problemów z MDM.

Jeśli nie można rozwiązać tego problemu, należy odwiedzić Forum zabezpieczeń ESET i poprosić społeczność firmy ESET o informacje o występujących problemach.

Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną firmy ESET możesz zostać poproszony o zbieranie plików dziennika za pomocą ESET Log Collector lub narzędzia diagnostycznego. Zdecydowanie zalecamy dołączenie dzienników podczas kontaktowania się z działem obsługi. Przyśpieszy to obsługę.