Instalacja offline agenta

Aby kontynuować instalację offline agenta, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Użyj serwera proxy, podaj nazwę hosta serwera proxy, port serwera proxy (port domyślny to 3128), nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

2.Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do lokalizacji certyfikatu równorzędnego (jest to certyfikat agenta wyeksportowany z programu ESET PROTECT). Pole tekstowe Hasło do certyfikatu pozostaw puste, ponieważ ten certyfikat nie wymaga podawania hasła. Nie musisz wybierać wartości pola Urząd certyfikacji — pozostaw to pole puste.


note

Jeśli w programie ESET PROTECT jest używany certyfikat niestandardowy (zamiast certyfikatów domyślnych wygenerowanych automatycznie podczas instalacji programu ESET PROTECT), należy wskazać odpowiednie certyfikaty niestandardowe.

 


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

 

3.Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować w folderze domyślnym, lub przycisk Zmień, aby wybrać inny folder (zalecamy użycie folderu domyślnego).