Agent

Agent ESET Management to kluczowa część programu ESET PROTECT. Klienty nie komunikują się bezpośrednio z serwerem ESET PROTECT. Komunikacja ta odbywa się za pośrednictwem agenta. Agent gromadzi informacje pozyskiwane od klienta i wysyła je do serwera ESET PROTECT. Gdy serwer ESET PROTECT wysyła zadanie do klienta, trafia ono do agenta, który następnie przekazuje je do klienta. Agent ESET Management używa nowego, ulepszonego protokołu komunikacji.

W celu uproszczenia wdrażania rozwiązań do ochrony punktów końcowych do pakietu ESET ManagementESET PROTECT dołączany jest samodzielny agent . Jest to prosta usługa modułowa, która nie wymaga wielu zasobów i obsługuje całość komunikacji pomiędzy serwerem ESET PROTECT a dowolnymi produktami firmy ESET oraz systemami operacyjnymi. Zamiast komunikować się bezpośrednio z serwerem ESET PROTECT, produkty firmy ESET komunikują się za pośrednictwem agenta. Komputery klienckie z zainstalowanym agentem ESET Management, które są w stanie komunikować się z serwerem ESET PROTECT, nazywane są komputerami „zarządzanymi”. Agenta można zainstalować na dowolnym komputerze, niezależnie od tego, czy zainstalowano na nim inne oprogramowanie firmy ESET.

Wiążą się z tym następujące korzyści:

Łatwość konfiguracji — możliwe jest wdrożenie agenta w ramach standardowej instalacji korporacyjnej.

Zarządzanie zabezpieczeniami na miejscu — agenta można skonfigurować tak, aby przechowywał wiele scenariuszy zabezpieczeń, dlatego czas reakcji na wykrycie ulega znacznemu skróceniu.

Zarządzanie zabezpieczeniami w trybie offline — agent może zareagować na zdarzenie nawet wtedy, gdy nie jest połączony z serwerem ESET PROTECT.


important

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

Jeśli port domyślny używany dla konsoli internetowej lub agenta zostanie zmieniony, może być konieczna korekta ustawień zapory. W przeciwnym razie instalacja może się nie powieść.

scheme_agent_sm