Komponenty instalované na Linux

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET PROTECT na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp.

Návod pro instalaci jednotlivých ESET PROTECT komponent krok za krokem na linuxové distribuce máme popsán v samostatné kapitole.

Pro aktualizaci ESET PROTECT provozovaného na linuxu na nejnovější verzi postupujte podle kroků uvedených v kapitole aktualizace součástí. Případně se podívejte do Databáze znalostí.

Komponenty jádra

ESET PROTECT Server

ESET PROTECT Web ConsoleESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server.

ESET Management Agent

Databázový server

Volitelné komponenty

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool