Web Console

ESET PROTECT Web Console je webové rozhraní určené pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti. Poskytuje přehled o všech klientech v síti a umožňuje vzdáleně nasadit ESET_MNG Agenta a bezpečnostní řešení ESET na počítače, které zatím prostřednictvím PRODUCT Web Console nespravujete. Web Console otevřete v jakémkoli z podporovaných internetových prohlížečů. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete ESET PROTECT spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s internetovým prohlížečem.

Pro běh webové konzole je jako HTTP webový server vyžadován Apache Tomcat. Pokud využijete Apache Tomcat, který je součástí all-in-one instalačního balíčku pro Windows nebo virtuální appliance, připojení k Web Console je možné pouze prostřednictvím TLS 1.2 a 1.3.


note

ESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server.

scheme_sever_webconsole_sm