Čista instalacija – ista IP adresa

Cilj je ovog postupka instalacija potpuno nove instance ESET PROTECT servera koja ne upotrebljava prethodnu bazu podataka, već zadržava zapise za klijentska računala. Novi ESET PROTECT server imat će istu IP adresu kao i prethodni server, no neće upotrebljavati bazu podataka starog ESET PROTECT servera.

migration_of_clients_same_server

Kliknite ovdje da biste vidjeli veću sliku

Na trenutačnom (starom) ESET PROTECT serveru:

warning

Upozorenje

Ako su računala klijenta šifrirana uz pomoć programa ESET Full Disk Encryption, dešifrirajte ih prije migracije na drugi ESET PROTECT server kako ne biste izgubili podatke o oporavku. Nakon migracije možete ponovno šifrirati računala klijenta pomoću novog ESET PROTECT servera.

1.Izvezite certifikat servera iz trenutačnog ESET PROTECT servera i spremite ga u vanjsku pohranu.

Izvezite sve certifikate izdavatelja certifikata iz ESET PROTECT servera i spremite svaki certifikat izdavatelja certifikata kao .der datoteku.

Izvezite certifikat servera iz ESET PROTECT servera u .pfx datoteku. Izvezeni .pfx uključivat će i privatni ključ.

2.Zaustavite servis ESET PROTECT server.

3.Isključite ESET PROTECT serversko računalo.

important

VAŽNO

Nemojte još deinstalirati / staviti izvan pogona stari ESET PROTECT server.

Na novom ESET PROTECT serveru:

important

VAŽNO

Kako biste upotrebljavali novi ESET PROTECT server s istom IP adresom, provjerite odgovara li mrežna konfiguracija vašeg novog ESET PROTECT servera (IP adresa, FQDN, naziv računala, DNS SRV zapis) onoj vašeg starog ESET PROTECT servera.

1.InstalirajteESET PROTECT server/MDM upotrebom instalacijskog programa cjelovitog rješenja (Windows) ili odaberite drugu metodu instalacije (ručna instalacija na sustavu Windows, Linux ili virtualni uređaj).

2.Povežite se s ESET PROTECT web-konzolom.

3.Uvezite sve izdavatelje certifikata koje ste izvezli sa starog ESET PROTECT servera. Da biste to učinili, pratite upute za uvoz javnog ključa.

4.Promijenite certifikat ESET PROTECT servera u postavkama servera da biste upotrijebili certifikat servera sa starog ESET PROTECT servera.

5.Uvezite sve potrebne ESET-ove licence u ESET PROTECT server.

6.Ponovno pokrenite servis ESET PROTECT server; detalje potražite u članku u bazi znanja.

Klijentska računala sada bi se trebala povezati s novim ESET PROTECT serverom upotrebom originalnog certifikata ESET Management agenta koji se autorizira putem uvezenog izdavatelja certifikata sa starog ESET PROTECT servera. Ako se klijenti ne povezuju, pogledajte Problemi nakon nadogradnje/migracije ESET PROTECT servera.

note

Napomena

Prilikom dodavanja novih klijentskih računala upotrijebite novi izdavatelj certifikata za potpisivanje certifikata agenta. To je potrebno jer se uvezeni izdavatelj certifikata ne može upotrijebiti za potpisivanje novih ravnopravnih certifikata, već služi samo za autorizaciju ESET Management agenta migriranih klijentskih računa.

Deinstalacija starog ESET PROTECT servera/MDM-a:

Kada osigurate ispravno funkcioniranje novog ESET PROTECT servera, pažljivo stavite stari ESET PROTECT server/MDM izvan pogona koristeći se našim detaljnim uputama.