Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Διαδικασία εγκατάστασης


important

Ο οδηγός εγκατάστασης καλύπτει πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εγκαταστήσετε το ESET PROTECT On-Prem και προορίζεται γενικά για εταιρικούς πελάτες. Ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση «όλα σε ένα», εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το ESET PROTECT On-Prem σε πλατφόρμα Windows για να διαχειρίζεστε μέχρι και 250 προϊόντα ESET Endpoint για Windows.

Για οδηγίες σχετικά με την αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης ESET PROTECT On-Prem, δείτε τις Διαδικασίες αναβάθμισης.

Τα προγράμματα εγκατάστασης ESET PROTECT διατίθενται στην ενότητα Λήψη του ESET PROTECT στον ιστότοπο της ESET. Διατίθενται σε διάφορες μορφές ώστε να υποστηρίζουν διαφορετικές μεθόδους εγκατάστασης. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η καρτέλα Πρόγραμμα εγκατάστασης "όλα σε ένα". Κάντε κλικ στην κατάλληλη καρτέλα για να λάβετε ένα VA ή ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα εγκατάστασης. Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία λήψης:

Το πακέτο προγραμμάτων εγκατάστασης «όλα-σε-ένα» ESET PROTECT On-Prem για Windows σε μορφή zip.

Ένα είδωλο ISO που περιέχει όλα τα προγράμματα εγκατάστασης του ESET PROTECT (εκτός από τις εικονικές συσκευές ESET PROTECT).

Των εικονικών συσκευών (αρχεία OVA). Η ανάπτυξη της εικονικής συσκευής ESET PROTECT συνιστάται για χρήστες που θέλουν να εκτελούν το ESET PROTECT On-Prem σε εικονικό περιβάλλον ή προτιμούν μια πιο απλή εγκατάσταση. Δείτε τον πλήρη οδηγό ανάπτυξης εικονικής συσκευής ESET PROTECT, για οδηγίες βήμα προς βήμα.

Ξεχωριστά προγράμματα εγκατάστασης για κάθε στοιχείο για τις πλατφόρμες Windows και Linux.

Πρόσθετες μέθοδοι εγκατάστασης:

Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης για Linux


note

Από τον Νοέμβριο του 2022, η εταιρεία δεν παρέχει την Εικονική συσκευή ESET PROTECT στο Azure Marketplace. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET PROTECT (cloud) και να επιτρέπετε στην ESET να διαχειρίζεται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία υποδομής.


important

Μην αλλάζετε το Όνομα υπολογιστή για τον υπολογιστή του διακομιστή ESET PROTECT μετά την εγκατάσταση. Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή διεύθυνσης IP ή ονόματος κεντρικού υπολογιστή στο διακομιστή ESET PROTECT για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν θέλετε να αποφασίσετε το είδος εγκατάστασης του ESET PROTECT On-Prem που είναι κατάλληλο για το περιβάλλον σας, δείτε τον ακόλουθο πίνακα λήψης απόφασης, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στην καλύτερη επιλογή: Για παράδειγμα:

Μη χρησιμοποιείτε αργή σύνδεση Internet για το ESET PROTECT On-Prem στο cloud.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης "όλα σε ένα", εάν είστε πελάτης SMB.

Δείτε επίσης το θέμα Διαμόρφωση μεγέθους υλικού και υποδομής. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το ESET PROTECT On-Prem σε φυσικούς ή εικονικούς υπολογιστές.

Μέθοδος εγκατάστασης

 

Τύπος πελάτη

 

Μετεγκατάσταση

 

Περιβάλλον για εγκατάσταση ESET PROTECT On-Prem

 

Σύνδεση Internet

SMB

Εταιρικό

Ναι

Όχι

Χωρίς διακομιστή

Αποκλειστικός διακομιστής

Κοινόχρηστος διακομιστής

Πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος

Διακομιστής cloud

Καμιά

Καλή

Κακή

"Όλα σε ένα" ενεργό
Διακομιστής Windows

 

 

 

"Όλα σε ένα" ενεργό
Επιφάνεια εργασίας Windows

 

 

 

 

 

 

Εικονική συσκευή

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο Linux

 

 

 

 

Στοιχείο Windows