Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Автономний репозиторій у Windows

Інструмент «Дзеркало» можна використовувати для створення автономного репозиторію (у Windows). Зазвичай це потрібно для закритих комп’ютерних мереж або мереж з обмеженим доступом до Інтернету. За допомогою інструмента «Дзеркало» можна створити клон репозиторію ESET у локальній папці. Цей клонований репозиторій можна потім перемістити (наприклад, на зовнішній диск) у розташування в закритій мережі. Його можна скопіювати в безпечне місце в локальній мережі та надати доступ до нього через сервер HTTP (наприклад, ESET Bridge).

Щоб оновити автономний репозиторій, виконайте ту саму команду з тими самими параметрами, що використовувалися для його створення. Буде використано попередні дані в проміжній папці, а завантажуватимуться лише застарілі файли.


important

Зауважте, що розмір репозиторію збільшується й у проміжного каталогу буде такий самий розмір. Перш ніж запускати цей процес, переконайтеся, що у вас є принаймні 1,2 TБ вільного місця.

Рекомендації

Перегляньте також статтю бази знань ESET Практичні поради з використання в ESET PROTECT автономному середовищі.

Приклад сценарію для Windows

I. Клонування репозиторію

1.Завантажте інструмент «Дзеркало».

2.Видобудьте інструмент «Дзеркало» із завантажено файлу .zip.

3.Підготуйте (створіть) папки для:

проміжних файлів;

кінцевої версії репозиторію.

4.Відкрийте командний рядок і змініть каталог на папку, яка містить видобутий інструмент «Дзеркало» (команда cd).

5.Виконайте цю команду (змініть проміжний каталог і каталог виводу репозиторію на папки з кроку 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Коли репозиторій буде скопійовано в папку outputRepositoryDirectory, перемістіть папку та її вміст на інший комп’ютер, який має доступ до закритої мережі.

II. Налаштування сервера HTTP

1.Потрібно, щоб сервер HTTP працював на комп’ютері, підключеному до закритої мережі. Для цього можна використати:

проксі-сервер ESET Bridge із сайту завантаження ESET (цей сценарій);

інший сервер HTTP.

2.Інсталюйте проксі-сервер ESET Bridge.

III. Запуск автономного репозиторію

1.Перейдіть до папки C:\Program Files\ESET\Bridge і відкрийте файл pkgid за допомогою простого текстового редактора. Змініть параметр http_proxy_settings_static_content_enabled на true, щоб активувати сервер автономного репозиторія. Збережіть зміни й закрийте файл pkgid.

2.Скопіюйте завантажений репозиторій із кроку 6 (розділ I вище) у каталог сервера автономного репозиторія:

Стандартний каталог сервера автономного репозиторія – C:\ProgramData\ESET\Bridge\OfflineRepository (з відповідними правами доступу).

Щоб вибрати інший каталог, створіть нову папку для автономного репозиторія (наприклад, C:\Repository). У файлі pkgid замініть рядок "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "%DATADIR%\\OfflineRepository" на "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "C:\\Repository". Користувачеві NETWORK SERVICE необхідні права на повний доступ до каталогу.

3.Перезапустіть службу ESET Bridge у командному рядку за допомогою команд net stop "EsetBridge" і net start "EsetBridge". Перезапускати службу потрібно лише після зміни файлу pkgid – перезавантаження служби не потрібне, якщо дані репозиторія змінюються, видаляються або додаються.

4.Автономний репозиторій запускається за адресою http://YourIPaddress:4449 (наприклад, http://10.1.1.10:4449).

5.Задайте нову адресу репозиторію за допомогою веб-консолі ESET PROTECT:

a.Сервер ESET PROTECT: клацніть Докладніше > Параметри > Додаткові параметри > Репозиторій і введіть адресу автономного репозиторію в полі Сервер.

b.Агенти ESET Management: клацніть Політики, виберіть політику агента й клацніть > Змінити > Параметри > Додаткові параметри > Репозиторій і введіть адресу автономного репозиторію в полі Сервер.

c.Продукти ESET Endpoint (для Windows): клацніть Політики, виберіть політику ESET Endpoint для Windows і клацніть Змінити > Параметри >Оновити > Профілі > Оновлення > Оновлення модулів, введіть адресу автономного репозиторію в поле Спеціальний сервер.