Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Інсталяція Mobile Device Connector — Windows

Для компонента керування мобільними пристроями/конектора (MDM/MDC) ESET PROTECT (тільки локально) завершується підтримка. Докладніше. Радимо перенести в інструмент керування мобільними пристроями в хмарі.


warning

Щоб мобільними пристроями можна було керувати будь-коли незалежно від їхнього місцезнаходження, до Mobile Device Connector має бути доступ через Інтернет.


note

Рекомендуємо розгортати компонент MDM на хост-пристрої, на якому не розміщено сервер ESET PROTECT.

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб інсталювати компонент Mobile Device Connector для сервера ESET PROTECT у Windows.


important

Мають бути дотримані всі попередні вимоги щодо інсталяції.

1.Перейдіть у розділ завантажень ESET PROTECT і завантажте окремий інсталятор для цього компонента ESET PROTECT (mdmcore_x64.msi).

2.Запустіть інсталятор Mobile Device Connector та прийміть ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (якщо погоджуєтеся з її умовами).

3.Натисніть Огляд, перейдіть у папку, у якій розташовано сертифікат SSL, що використовуватиметься для обміну даними через протокол HTTPS, і введіть пароль цього сертифіката.

4.Укажіть ім’я хоста MDM: це загальнодоступний домен або загальнодоступна IP-адреса сервера MDM, через які до нього можна отримати доступ із мобільних пристроїв в Інтернеті.


important

Ім’я хоста MDM потрібно ввести ідентично тому, як його вказано в сертифікаті сервера HTTPS. В іншому разі мобільний пристрій iOS відмовиться інсталювати профіль MDM. Наприклад, якщо в сертифікаті вказано IP-адресу, введіть її в полі Ім’я хоста MDM. Якщо в сертифікаті HTTPS указано повне доменне ім’я (наприклад, mdm.mycompany.com), введіть його в полі Ім’я хоста MDM. Крім цього, якщо в сертифікаті HTTPS використовується символ узагальнення * (наприклад, *.mycompany.com), ви можете вказати в полі Ім’я хоста MDM значення mdm.mycompany.com.

5.Тепер інсталятору потрібно підключитися до наявної бази даних, яку використовуватиме Mobile Device Connector. Укажіть такі дані для підключення:

База даних: MySQL Server / MS SQL Server / MS SQL Server з використанням автентифікації Windows

ODBC драйвер: драйвер MySQL ODBC 5.1 / драйвер MySQL ODBC 5.2 з підтримкою Юнікод / драйвер MySQL ODBC 5.3 з підтримкою Юнікод / драйвер MySQL ODBC 8.0 із підтримкою Юнікод / SQL Server / SQL Server Native Client 10.0 / драйвер ODBC 11 для SQL Server / драйвер ODBC 13 для SQL Server / драйвер ODBC 17 для SQL Server / драйвер ODBC 18 для SQL Server

Ім’я бази даних: Рекомендуємо використовувати попередньо визначене ім’я або за потреби змінити його.

Ім’я хоста: ім’я хоста або IP-адреса сервера бази даних

Порт: використовується для підключення до сервера бази даних

Ім’я користувача/пароль облікового запису адміністратора бази даних

Використовувати екземпляр з іменем: якщо ви використовуєте базу даних Microsoft SQL, можна установити прапорець Використовувати екземпляр з іменем, щоб використовувати настроюваний екземпляр бази даних. Його можна задати в полі Ім'я хоста у формі HOSTNAME\DB_INSTANCE (наприклад, 192.168.0.10\ESMC7SQL). Для кластерної бази даних використовуйте лише ім’я кластера. Якщо вибрано цей параметр, не можна буде змінити порт підключення до бази даних. Система використовуватиме порти за замовчуванням, визначені Microsoft. Щоб підключити сервер ESET PROTECT до бази даних Microsoft SQL, інстальованій у відмовостійкому кластері, уведіть ім’я кластера в полі Ім’я хоста.


note

Можна використовувати той самий сервер, що й для бази даних ESET PROTECT. Однак рекомендуємо використовувати інший сервер бази даних, якщо ви плануєте зареєструвати понад 80 мобільних пристроїв.

6.Укажіть користувача створеної бази даних Mobile Device Connector. Можна створити нового користувача або використовувати наявного. Введіть пароль користувача бази даних.

7.Введіть хост сервера (назву або IP-адресу сервера ESET PROTECT) і порт сервера (порт за замовчуванням – 2222; якщо ви використовуєте інший порт, укажіть його).

8.Підключіть MDM Connector до сервера ESET PROTECT. Заповніть поля Хост сервера та Порт сервера, необхідні для підключення до сервера ESET PROTECT, і виберіть варіант Інсталяція із сервера або Інсталяція в автономному режимі, щоб продовжити.

Інсталяція із сервера. Укажіть облікові дані адміністратора веб-консолі ESET PROTECT, й інсталятор завантажить необхідні сертифікати автоматично. Також перевірте, чи надано дозволи, необхідні для інсталяції із сервера.

1.Введіть хост сервера (назву або IP-адресу сервера ESET PROTECT) і порт веб-консолі (якщо ви не використовуєте інший порт, укажіть номер порту за замовчуванням – 2223). Також укажіть облікові дані (ім’я користувача та пароль) адміністратора веб-консолі.

2.Коли з’явиться запит прийняти сертифікат, натисніть Так. Перейдіть до кроку 10.

Інсталяція в автономному режимі. Укажіть сертифікат проксі-сервера та Центр сертифікації, який можна експортувати з ESET PROTECT. Можна також використовувати налаштовуваний сертифікат і відповідний Центр сертифікації.

1.Натисніть Огляд поруч із сертифікатом однорангового вузла та перейдіть до папки, у якій розташовано цей сертифікат (це сертифікат проксі-сервера, експортований з ESET PROTECT). Не заповнюйте поле Пароль сертифіката, оскільки для цього сертифіката пароль не потрібний.

2.Повторіть процедуру для Центру сертифікації та перейдіть до кроку 10.


note

Якщо в ESET PROTECT використовуються налаштовувані сертифікати (замість сертифікатів за замовчуванням, автоматично згенерованих під час інсталяції ESET PROTECT), їх слід використовувати під час запиту сертифіката проксі-сервера.

9.Укажіть цільову папку для Mobile Device Connector (рекомендуємо використовувати папку за замовчуванням), натисніть Далі, а потім – Інсталювати.

10. Коли інсталяція завершиться, перевірите, чи Mobile Device Connector працює належним чином. Для цього відкрийте в браузері або на мобільному пристрої сторінку https://your-mdm-hostname:enrollment-port (наприклад, https://mdm.company.com:9980). Якщо інсталяцію виконано успішно, з’явиться таке повідомлення: Сервер MDM працює!

11. Тепер ви можете активувати MDM в ESET PROTECT.