ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Veri Tabanı Sunucu Yedeklemesi ve Geri Yükleme

Tüm ESET PROTECT bilgileri ve ayarları, veri tabanında depolanır. Veri kaybını önlemek için veri tabanınızı düzenli olarak yedeklemenizi öneririz. Yedeklemeyi daha sonra, ESET PROTECT ürününü yeni bir sunucuya taşırken kullanabilirsiniz. Veri tabanınız için aşağıdaki uygun bölüme bakın:


note

ESET Security Management Center olan ürün adının ESET PROTECT olarak değiştirilmiş olsa bile veri tabanlarının ve günlük dosyalarının adları aynı kalıyor.

ESET PROTECT Virtual Appliance kullanıyorsanız VA veri tabanı yedekleme talimatlarını uygulayın.

Microsoft SQL Yedekleme örnekleri

Microsoft SQL veri tabanını bir dosyaya yedeklemek için aşağıda gösterilen örneği uygulayın:


warning

Bu örnekler varsayılan ayarlarla kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır (örneğin; varsayılan veri tabanı adı ve veri tabanı bağlantı ayarları). Varsayılan ayarlara yaptığınız herhangi bir değişikliği içermesi için yedekleme betiğinizin özelleştirilmesi gerekir.

Aşağıdaki komutları çalıştırmak için yeterli haklarınız olmalıdır. Yerel yönetici kullanıcı hesabı kullanmıyorsanız yedekleme yolunu değiştirmeniz gerekir: örneğin 'C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE' olarak.

Tek seferlik veri tabanı yedeklemesi

YEDEKLEMEDOSYASI (BACKUPFILE) adlı dosyaya yedekleme yapmak için Windows komut isteminde bu komutu çalıştırın:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


note

Bu örnekte, HOST IP adresi veya ana bilgisayar adını, ERASQL ise Microsoft SQL sunucu olayının adını temsil eder. ESET PROTECT Server'ı özel ada sahip bir SQL örneğine yükleyebilirsiniz (Microsoft SQL veri tabanını kullanırken). Bu senaryoda yedekleme komut dosyalarını uygun şekilde değiştirin.

SQL betiği ile normal veri tabanı yedeklemesi

Aşağıdaki SQL betiklerinden birini seçin:

a)Normal yedeklemeler oluşturun ve bunları oluşturulma tarihine göre depolayın:

@ECHO OFF

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

  WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)Yedeklemenizi bir dosyaya ekleme:

@ECHO OFF

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Microsoft SQL'i geri yükleme

Microsoft SQL veri tabanını bir dosyadan geri yüklemek için aşağıda gösterilen örneği uygulayın:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

MySQL yedeklemesi

MySQL veri tabanını bir dosyaya yedeklemek için aşağıda gösterilen örneği uygulayın:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p DBNAME -r BACKUPFILE


note

Bu örnekte HOST MySQL Server'ın IP adresini veya ana bilgisayar adını, ROOTLOGIN MySQL Server'ın kök hesabını, DBNAME ise ESET PROTECT veri tabanı adını belirtir.

MySQL geri yüklemesi

MySQL veri tabanını bir dosyadan geri yüklemek için aşağıda gösterilen örneği uygulayın:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p DBNAME < BACKUPFILE


note

Microsoft SQL Server yedeklemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Microsoft technet web sitesini ziyaret edin. MySQL Server yedeklemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen MySQL technet web sitesini ziyaret edin.