ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Server yüklemesi - Linux


note

Seçilen Linux dağıtımları için yükleme talimatları

Dağıtıma özel talimatları içeren Bilgi Bankası makalelerimizi takip edebilirsiniz:

CentOS 7

Debian 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Yükleme

Terminal komutunu kullanarak ESET PROTECT Server bileşenini Linux'a yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:


important

Tüm yükleme ön koşullarına uygun olduğundan emin olun.

1.ESET PROTECT Server bileşenini indirin:

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

2.İndirilen dosyayı yürütülebilir hale getirin:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Yükleme komut dosyası hazırlayabilir ve bunu sudo kullanarak yürütebilirsiniz.

Aşağıdaki örneğe dayalı olarak yükleme komutunu çalıştırın (Yeni satırlar tüm komutu Terminal'e kopyalamak için "\" ile bölünür):

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-hostname=localhost \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=password \
--server-root-password=password \
--db-user-username=root \
--db-user-password=password \
--cert-hostname="hostname, IP, FQDN"

Şu öznitelikleri değiştirebilirsiniz:

Öznitelik

Açıklama

Gerekli

--uninstall

Ürünün yüklemesini kaldırır

-

--keep-database

Veri tabanı yükleme kaldırma esnasında silinmez.

-

--locale

Yüklenen sunucunun yerel dil tanıtıcısı (LCID) (varsayılan değer en_US'tir). Mevcut seçenekler için desteklenen dillere bakın.


note

--Dil belirtmezseniz ESET PROTECT Server İngilizce dilinde yüklenir.

ESET PROTECT yüklemesinden sonra, her bir ESET PROTECT Web Konsolu oturumu için bir dil ayarlayabilirsiniz. Web konsolunun tüm öğelerinin dil değişikliğinden sonra değiştirilmeyeceğini lütfen unutmayın. Bazı öğeler (varsayılan kontrol panelleri, ilkeler, görevler vs.) ESET PROTECT yüklemesi sırasında oluşturulur ve dilleri değiştirilemez.

Evet

--skip-license

Yükleme, kullanıcıya lisans sözleşmesi onayı sormaz.

-

--skip-cert

Sertifika oluşturmayı atlayın (--server-cert-path parametresi ile kullanın).

-

--license-key

ESET lisans anahtarı. Lisans anahtarını daha sonra sağlayabilirsiniz.

-

--server-port

ESET PROTECT server bağlantı noktası (varsayılan değer 2222).

-

--console-port

ESET PROTECT konsol bağlantı noktası (varsayılan değer 2223'tür)

-

--server-root-password

"Yönetici" kullanıcısının Web Konsolu'na giriş için parolası en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır.

Evet

--db-type

Kullanılacak olan veri tabanının türü (olası değerler: "MySQL Server", "MS SQL Server"). Linux'ta Microsoft SQL Server desteklenmiyor. Ancak, Linux'taki ESET PROTECT Server'ı Windows'daki Microsoft SQL Server'a bağlayabilirsiniz.

-

--db-driver

odbcinst.ini dosyasında veri tabanına bağlanmak için kullanılan ODBC sürücü (komutodbcinst -q -d kullanılabilir sürücülerin listesini içerir, örneğin şu sürücülerden birini kullanın: --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver", --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver" veya --db-driver="MySQL ODBC 8.0.17").

Evet

--db-hostname

Veri tabanı sunucunuzun bilgisayar adı veya IP adresi Adlandırılan veri tabanı örneği desteklenmemektedir.

Evet

--db-port

Veri tabanı sunucusunun bağlantı noktası (varsayılan değer 3306)

Evet

--db-name

ESET PROTECT Server veri tabanının adı (varsayılan değer era_db).

-

--db-admin-username

Veritabanı yöneticisi kullanıcı adı (veritabanı oluşturmak ve değiştirmek için yükleme tarafından kullanılır) Bu parametre, --db-user-username ve --db-user-password tarafından önceden kullanıcı tanımlı bir veritabanı oluşturulması durumunda atlanabilir

Evet

--db-admin-password

Veri tabanı yöneticisi parolası. Bu parametre, --db-user-username ve --db-user-password tarafından önceden kullanıcı tanımlı bir veritabanı oluşturulması durumunda atlanabilir

Evet

--db-user-username

Veri tabanı ESET PROTECT Server kullanıcısının kullanıcı adı (ESET PROTECT Server tarafından veri tabanına bağlanmak için kullanılır); en fazla 16 karakter uzunluğunda olmalıdır

Evet

--db-user-password

Veri tabanı ESET PROTECT Server kullanıcı parolası

Evet

--cert-hostname

ESET PROTECT Server bilgisayarının tüm olası adlarını ve/veya IP adresini içerir. Değer, sunucuya bağlanmaya çalışan Agent sertifikasında belirtilen sunucu adıyla eşleşmelidir.

Evet

--server-cert-path

Sunucu eş sertifikasının yolu (ayrıca --skip-cert öğesini de belirtmişseniz bu seçeneği kullanın)

-

--server-cert-password

Sunucu eş sertifika parolası

-

--agent-cert-password

Agent eş sertifika parolası

-

--cert-auth-password

Sertifika Yetkilisi parolası

-

--cert-auth-path

Server'ın Sertifika Yetkilisi dosyasının yolu

-

--cert-auth-common-name

Sertifika yetkilisi genel adı ("" kullanın)

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Sertifikanın gün veya yıl olarak geçerliliği (--cert-validity-unit argümanında belirtin)

-

--cert-validity-unit

Sertifika geçerliliğinin birimi, olası değerler 'Yıl' veya 'Gün'dür (varsayılan değer Years)

-

--ad-server

Active Directory sunucusu

-

--ad-user-name

AD ağında arama yapma haklarına sahip olan kullanıcının adı

-

--ad-user-password

Active Directory kullanıcı parolası

-

--ad-cdn-include

Senkronize edilecek olan Active Directory ağaç yolu; tüm ağacı senkronize etmek için "" boş tırnak işaretleri kullanın

-

--enable-imp-program

Ürün iyileştirme programını açın.

-

--disable-imp-program

Ürün iyileştirme programını kapatın.

-


note

Hassas veriler (örneğin parola) içeren komutları komut satırı geçmişinden silmenizi öneririz:

1.Geçmişte yer alan tüm komutların listesini görmek için history aracını çalıştırın.

2.history -d line_number aracını çalıştırın (komutun satır numarasını belirtin). Alternatif olarak, tüm komut satırı geçmişini silmek için de history -c aracını çalıştırabilirsiniz.

4.Yükleme, Ürün iyileştirme programına katılmak isteyip istemediğinizi sorar. Kilitlenme raporlarının ve telemetri verilerinin ESET'e gönderilmesini kabul ediyorsanız Y'ye, kabul etmiyorsanız N'ye basın.

5.ESET PROTECT Server ve eraserver hizmeti aşağıdaki konuma yüklenir:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Yükleme işlemiSELinux policy... failure ile bitebilir. SELinux kullanmıyorsanız bunu göz ardı edebilirsiniz.

6.Yüklemenin ardından, ESET PROTECT Server hizmetinin çalıştığını aşağıda gösterilen komutu kullanarak doğrulayın:

sudo systemctl status eraserver

component_server_status_linux

Yükleyici günlüğü

Yükleyici günlüğü, sorun giderme için yardımcı olabilir ve günlük dosyalarında bulabilirsiniz.