Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Migracja między serwerami

Istnieje wiele sposobów migracji programu ESET PROTECT między serwerami (mogą one być używane podczas ponownego instalowania serwera ESET PROTECT):

Czysta instalacja — ten sam adres IP — nowa instalacja nie używa bazy danych ze starego serwera ESET PROTECT i zachowuje pierwotny adres IP.

Czysta instalacja — inny adres IP (artykuł bazy wiedzy) — nowa instalacja nie używa bazy danych ze starego serwera ESET PROTECT i używa innego adresu IP.

Baza danych poddana migracji — ten sam/inny adres IP — migracja bazy danych może się odbywać tylko między dwoma tymi samymi typami bazy danych (z MySQL do MySQL albo z Microsoft SQL do Microsoft SQL) i tymi samymi wersjami programu ESET PROTECT.