Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Migracja komponentu MDM

Składnik ESET PROTECT Zarządzanie urządzeniami mobilnymi / łącznik (MDM/MDC) (tylko lokalnie) jest zaplanowany na koniec okresu użytkowania. Więcej informacji. Zalecamy MDM w chmurze.

Aby przeprowadzić migrację usługi zarządzania urządzeniami mobilnymi (wersja lokalna) z jednego serwera na inny, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Migracja usługi zarządzania urządzeniami mobilnymi z jednego serwera na inny (wersja lokalna)

Celem tej procedury jest przeprowadzenie procesu migracji obecnej instancji komponentu MDM ESET PROTECT i zachowanie istniejącej bazy danych MDM ESET PROTECT, w tym zarejestrowanych urządzeń mobilnych. Komponent MDM ESET PROTECT objęty migracją będzie miał ten sam adres IP/nazwę hosta co stary komponent MDM ESET PROTECT, a baza danych ze starego komponentu MDM ESET PROTECT zostanie zaimportowana na nowy host MDM przed instalacją.


important

Migrowanie baz danych jest obsługiwane tylko między tymi samymi typami baz danych (z MySQL do MySQL lub z Microsoft SQL do Microsoft SQL).

Migrację bazy danych należy przeprowadzić między instancjami programu ESET PROTECT w tej samej wersji. Instrukcje określania wersji komponentów programu ESET PROTECT zawiera ten artykuł bazy wiedzy. Po zakończeniu migracji bazy danych w razie potrzeby można przeprowadzić uaktualnienie, aby uzyskać najnowszą wersję programu ESET PROTECT.

I. Na obecnym (starym) serwerze MDM ESET PROTECT:

1.Utwórz kopię zapasową konfiguracji MDM.

a)W obszarze Komputery kliknij serwer MDM i wybierz pozycję Szczegóły.

b)Kliknij pozycję Konfiguracja > Konfiguracja żądania. Może być konieczne odczekanie chwilę (w zależności od interwału połączenia agenta) do momentu utworzenia żądanej konfiguracji.

c)Kliknij Mobile Device Connector ESET PROTECT i wybierz pozycję Otwórz konfigurację.

d)Wyeksportuj następujące elementy z konfiguracji do zewnętrznej pamięci masowej:

oDokładna nazwa hosta serwera MDM.

oCertyfikaty równorzędne – wyeksportowany plik .pfx będzie zawierał klucz prywatny.


important

Jeśli używasz serwera MDM produktu ESET PROTECT w systemie Linux, musisz wyeksportować certyfikat HTTPS z zasad konfiguracji MDM:

I.Kliknij pozycję Wyświetl obok pozycji Certyfikat HTTPS.

II.Kliknij pozycję download Pobierz i pobierz certyfikat HTTPS w formacie PFX.

 

e)Wyeksportuj także następujące certyfikaty i tokeny (o ile istnieją):

oCertyfikat podpisywania profilu rejestracji.

ocertyfikat APNS (wyeksportuj zarówno certyfikat APNS, jak i klucz prywatny APNS).

oToken autoryzacji programu rejestracji urządzeń firmy Apple (Device Enrollment Program — DEP).

2.Zatrzymaj usługę MDM ESET PROTECT.

3.Wyeksportuj bazę danych MDM ESET PROTECT lub wykonaj jej kopię zapasową.

4.Wyłącz komputer z obecnym komponentem MDM ESET PROTECT.


important

Nie należy jeszcze odinstalowywać ani usuwać starego komponentu MDM ESET PROTECT.

II. Na nowym serwerze MDM ESET PROTECT:


important

Należy się upewnić, że konfiguracja sieci na nowym serwerze MDM ESET PROTECT (nazwa hosta wyeksportowana z konfiguracji starego serwera MDM) odpowiada konfiguracji starego serwera MDM ESET PROTECT.

1.Zainstaluj/uruchom obsługiwaną ESET PROTECT bazę danych MDM.

2.Zaimportuj/przywróć bazę danych MDM ESET PROTECT ze starego serwera MDM ESET PROTECT.

3.Zainstaluj serwer ESET PROTECT lub komponent MDM przy użyciu instalatora kompleksowego (w systemie Windows) lub wybierz inną metodę instalacji (instalacja ręczna w systemie Windows, w systemie Linux lub przy użyciu urządzenia wirtualnego). Na etapie instalacji komponentu MDM ESET PROTECT określ ustawienia połączenia z bazą danych.


important

Podczas instalowania serwera MDM produktu ESET PROTECT na Linuksie użyj certyfikatu HTTPS z kopii zapasowej.

4.Połącz się z konsolą internetową ESET PROTECT.

5.Uruchom ponownie usługę MDM ESET PROTECT.

Zarządzane urządzenia mobilne powinny teraz łączyć się z nowym serwerem MDM ESET PROTECT przy użyciu oryginalnego certyfikatu.

III. Dezinstalacja starego serwera ESET PROTECT lub komponentu MDM:

Po prawidłowym skonfigurowaniu nowego serwera ESET PROTECT można ostrożnie wycofać z użytku stary serwer ESET PROTECT lub komponent MDM, postępując zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami.