ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Nadogradite servis Apache Tomcat i Java (Linux).

Apache Tomcat obavezna je komponenta potrebna za pokretanje ESET PROTECT web konzole.

Prije nadogradnje

1.Pokrenite sljedeću naredbu da biste vidjeli instaliranu verziju servisa Apache Tomcat (u nekim slučajevima naziv mape glasi tomcat7 ili tomcat8):

cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh

2.Ako je dostupna novija verzija:

a.Provjerite je li novija verzija podržana.

b.Sigurnosno kopirajte Tomcat konfiguracijsku datoteku /etc/tomcat7/server.xml.

Postupci nadogradnje

1.Pokrenite sljedeću naredbu da biste zaustavili servis Apache Tomcat (u nekim slučajevima naziv servisa glasi tomcat7):

sudo systemctl stop tomcat

2.Nadogradite servis Apache Tomcat i Java.


important

Primjeri naziva paketa u nastavku mogu se razlikovati od paketa u vašem repozitoriju distribucijskih paketa sustava Linux. Standardni repozitorij vaše Linux distribucije možda ne sadrži najnoviju podržanu verziju servisa Apache Tomcat i Java.

Distribucijski paket operacijskog sustava Linux

Naredbe terminala

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

Distribucijski paketi sustava CentOS i Red Hat

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

SUSE Linux

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

3.Zamijenite datoteku /etc/tomcat9/server.xml datotekom server.xml iz sigurnosne kopije.

4.Otvorite server.xml datoteku i provjerite je li keystoreFile put ispravan.

5.Provjerite je li HTTPS veza za Apache Tomcat ispravno konfigurirana.

Pogledajte dodatnu konfiguraciju web konzole za korporativna rješenja ili sustave slabih performansi.

6.Ako ste nadogradili servis Java, slijedite korake u nastavku da biste se konfigurirali Apache Tomcat za korištenje najnovijeg Java paketa instaliranog na vašem sustavu:

a.Idite na Apache Tomcat konfiguracijsku mapu:

cd /usr/share/tomcat/conf/

b.Otvorite tomcat.conf datoteku u programu za uređivanje teksta:

nano tomcat.conf

c.Izmijenite put do najnovijeg instaliranog Java paketa u varijabli JAVA_HOME (put se razlikuje na temelju Java paketa instaliranog na vašem sustavu):

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jre-11-openjdk"

d.Spremite i zatvorite datoteku: Pritisnite CTRL+X, a zatim pritisnite Y i ENTER.

e.Ponovno pokrenite tomcat servis:

sudo systemctl restart tomcat

f.Pokrenite donju naredbu da biste provjerili Java paket koji koristi Apache Tomcat:

sudo systemctl status tomcat


important

Nakon nadogradnje programa Apache Tomcat na noviju glavnu verziju (na primjer, Apache Tomcat verzija od 7.x do 9.x):

1.Ponovno instalirajte ESET PROTECT web konzolu (pogledajte Instalacija ESET PROTECT web konzole – Linux)

2.Ponovno upotrijebite %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties da biste sačuvali eventualne prilagođene postavke iz ESET PROTECT web konzole.

Nadogradnja za web konzolu i Apache Tomcat čisti izvanmrežne datoteke za pomoć. Ako ste upotrebljavali Izvanmrežnu pomoć s programom ESMC ili starijom verzijom programa ESET PROTECT, ponovno je stvorite za ESET PROTECT 10.1 nakon nadogradnje da biste bili sigurni da imate najnoviju Izvanmrežnu pomoć koja odgovara verziji programa ESET PROTECT.