ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

macOS


note

Određivanje verzije i podrška ESET Management agenta

ESET Management agent slijedi lokalni broj verzije programa ESET PROTECT i pravila o isteku trajanja:

Podržane verzije ESET Management agenta su 9.x–10.x.

Svaka verzija ESET Management agenta dobiva šest mjeseci potpune podrške i dvije godineograničene podrške. Tada verzija prelazi u istek trajanja.

Najnovija podržana verzija ESET Management agenta je 10.1. Preporučujemo upotrebu najnovije verzije ESET Management agenta za potpuno upravljanje najnovijom verzijom sigurnosnih programa ESET i njihovim funkcijama. Ako upotrebljavate verziju ESET Management agenta stariju od verzije ESET PROTECT servera, neke od najnovijih funkcija upravljanja možda neće biti dostupne.

Operacijski sustav

Agent

macOS Sierra (10.12)

8.x, 9.x—10.x

macOS High Sierra (10.13)

8.x, 9.x—10.x

macOS Mojave (10.14)

8.x, 9.x—10.x

macOS Catalina (10.15)

8.x, 9.x—10.x

macOS Big Sur (11.0)

8.x, 9.x—10.x

macOS Monterey (12.0)

9.x—10.x

macOS Ventura (13.0)

9.x—10.x

macOS Sonoma (14.0)

10.1


note

MacOS podržan je samo kao klijent. ESET Management agent i ESET-ovi programi za macOS se mogu instalirati na macOS. Međutim, ESET PROTECT server nije moguće instalirati na macOS.