Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Διαδικασίες μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναβαθμίσετε, να μετεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε το διακομιστή ESET PROTECT και άλλα στοιχεία ESET PROTECT:

Μετεγκατάσταση ή επανεγκατάσταση του ESET PROTECT 10.1 από έναν διακομιστή σε άλλον.

 


important

Για να πραγματοποιήσετε μετεγκατάσταση από έναν διακομιστή ESET PROTECT σε νέο υπολογιστή διακομιστή, εξαγάγετε/δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των Αρχών έκδοσης πιστοποιητικού, καθώς και του Πιστοποιητικού διακομιστή ESET PROTECT. Διαφορετικά, δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει κανένα από τα στοιχεία του ESET PROTECTμε τον νέο διακομιστή ESET PROTECT.

 

μετεγκατάσταση βάσης δεδομένων ESET PROTECT

Μετεγκατάσταση του MDM

Αλλαγή της διεύθυνσης IP ή του ονόματος κεντρικού υπολογιστή σε έναν διακομιστή ESET PROTECT

Ανατρέξτε στο θέμα διαδικασίες αναβάθμισης.