ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Mobile Device Connector yüklemesi – Windows


important

ESET PROTECT Mobile Device Management/Connector (MDM/MDC) bileşeni (yalnızca şirket içi) için Kullanım Ömrü Sonu planlandı. Daha fazla bilgi. Cloud Mobil Cihaz Yönetimi'ne taşımanızı öneririz.


warning

Mobile Device Connector İnternet'ten erişilebilir olmalıdır. Böylece mobil aygıtlar konumlarından bağımsız olarak her zaman yönetilebilir.


note

MDM bileşeninizi ESET PROTECT Server'ın bulunduğu aygıttan başka bir ana bilgisayar aygıtına dağıtmanızı öneririz.

ESET PROTECT Server için Mobile Device Connector bileşenini Windows'a yüklemek üzere aşağıdaki adımları uygulayın:


important

Tüm yükleme ön koşullarına uygun olduğundan emin olun.

1.ESET PROTECT Bileşeni için bağımsız yükleyici indirmek üzere ESET PROTECT indirme bölümünü ziyaret edin (mdmcore_x64.msi).

2.Mobile Device Connector yükleyicisini çalıştırın ve uygunsa EULA'yı kabul edin.

3.Gözat'ı tıklatın, HTTPS üzerinden iletişim için SSL sertifikanızın konumuna gidin, bu sertifika için parolayı yazın.

4.MDM ana bilgisayar adını belirtin: Bu, MDM sunucunuzun İnternet'ten mobil aygıtlar tarafından erişildiği haliyle genel etki alanı veya genel IP adresidir.


important

MDM ana bilgisayar adının, HTTPS Server sertifikanızda belirtilenle aynı şekilde girilmesi gerekir, aksi halde iOS mobil aygıtı MDM Profili'ni yüklemeyi reddeder. Örneğin, HTTPS sertifikasında belirtilen bir IP adresi varsa bu IP adresini MDM ana bilgisayar adı alanına girin. HTTPS sertifikasında bir FQDN belirtilmişse (örneğin, mdm.mycompany.com) bu FQDN'yi MDM ana bilgisayar adı alanına girin. Ayrıca, HTTPS sertifikasında joker karakter * kullanılmışsa (örneğin, *.mycompany.com) MDM ana bilgisayar adı alanında mdm.mycompany.com öğesini kullanabilirsiniz.

5.Yükleyici, Mobile Device Connector tarafından kullanılacak mevcut veri tabanına artık bağlanmalıdır. Aşağıdaki bağlantı ayrıntılarını belirtin:

Veri tabanı: MySQL Server/MS SQL Server/Windows Kimlik Doğrulaması üzerinden MS SQL Server

ODBC sürücü: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/SQL Server için ODBC Driver 11/SQL Server için ODBC Driver 13/SQL Server için ODBC Driver 17/SQL Server için ODBC Driver 18

Veri tabanı adı: Önceden tanımlı adı kullanmanızı veya gerekirse değiştirmenizi öneririz.

Ana Bilgisayar Adı: Veri tabanı sunucunuzun ana bilgisayar adı veya IP adresi

Bağlantı Noktası: Veri tabanı sunucusuna bağlanmak için kullanılır

Veri tabanı yönetici hesabı Kullanıcı Adı/Parola

Adlandırılan Örneği Kullan - Microsoft SQL veri tabanını kullanıyorsanız özel bir veri tabanı örneği oluşturmak için Adlandırılan Örneği Kullan onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz. Bunu HOSTNAME\DB_INSTANCE formundaki Ana Bilgisayar Adı alanında ayarlayabilirsiniz (örneğin, 192.168.0.10\ESMC7SQL). Kümelenen veri tabanı için yalnızca küme adını kullanın. Bu seçenek işaretlenirse veri tabanı bağlantı noktasını değiştiremezsiniz ve sistem Microsoft tarafından belirlenmiş olan varsayılan bağlantı noktalarını kullanır. ESET PROTECT Server'ı bir Yük Devretme Kümesi'ne yüklenmiş olan Microsoft SQL veri tabanına bağlamak için Ana Bilgisayar Adı alanına küme adını girin.


note

ESET PROTECT veri tabanı için kullandığınız aynı veri tabanı sunucusunu kullanabilirsiniz, ancak 80'den fazla mobil aygıtı kaydetmeyi planlıyorsanız farklı bir veri tabanı sunucusu kullanmanızı öneririz.

6.Yeni oluşturulan Mobile Device Connector veri tabanı için kullanıcı belirtin. Yeni kullanıcı oluşturabilir veya Mevcut veri tabanı kullanıcısını kullanabilirsiniz. Veri tabanı kullanıcısı için parolayı girin.

7.Server ana bilgisayarı (ESET PROTECT Server'ınızın adı veya IP adresi) ve Server bağlantı noktasını (varsayılan bağlantı noktası 2222'dir; farklı bir bağlantı noktası kullanıyorsanız varsayılan bağlantı noktasının yerine özel bağlantı noktanızın numarasını yazın) girin.

8.MDM Connector'ı ESET PROTECT Server'a bağlayın. ESET PROTECT Server'a bağlantı için gerekli olan Sunucu ana bilgisayarı ve Sunucu bağlantı noktası alanlarını doldurun ve devam etmek için Sunucu destekli yükleme veya Çevrimdışı yükleme seçeneklerinden birini belirleyin:

Sunucu destekli yükleme - ESET PROTECT Web Konsolu yöneticisi kimlik bilgilerini sağlayın. Yükleyici gerekli sertifikaları otomatik olarak indirir. Yükleyici gerekli sertifikaları otomatik olarak indirir. Sunucu destekli yükleme için gereken izinleri de kontrol edin.

1.Sunucu ana bilgisayar bilgilerinizi girin - ESET PROTECT Server'ınızın adı veya IP adresi ve Web Konsolu bağlantı noktası (özel bir bağlantı noktası kullanmıyorsanız 2223 varsayılan bağlantı noktasını olduğu gibi bırakın). Ayrıca Web Konsolu yönetici hesabı kimlik bilgilerini de sağlayın - Kullanıcı adı/Parola.

2.Sertifikayı Kabul Etmeniz istendiğinde Evet'i tıklatın. 10. adıma geçin.

Çevrimdışı yükleme - Bir Proxy sertifikası ve Sertifika Yetkilisi sağlayın. Bu sertifika, ESET PROTECT ürününden dışa aktarılabilir olmalıdır. Alternatif olarak, özel sertifikanızı ve uygun Sertifika Yetkilisi'ni kullanabilirsiniz.

1.Eş sertifikanın yanındaki Gözat'ı tıklayıp Eş sertifikanızın bulunduğu konuma gidin (bu, ESET PROTECT ürününden dışa aktardığınız Proxy sertifikasıdır). Bu sertifika parola gerektirmediğinden Sertifika parolası metin alanını boş bırakın.

2.Sertifika Yetkilisi için adımları yineleyip 10. adıma geçin.


note

ESET PROTECT ile özel sertifikalar (ESET PROTECT kurulumu sırasında otomatik olarak oluşturulan varsayılanların yerine) kullanıyorsanız, bir Proxy sertifikası sağlamanız istendiğinde bunlar kullanılmalıdır.

9.Mobile Device Connector için hedef klasörü seçin (varsayılanı kullanmanızı öneririz), İleri'yi ve ardından Yükle'yi tıklatın.

10. Yükleme tamamlandıktan sonra, Mobile Device Connector'ın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için web tarayıcınızda veya mobil cihazda https://your-mdm-hostname:enrollment-port öğesini (örneğin https://mdm.company.com:9980) açın. Yükleme başarılı olmuşsa şu iletiyi görürsünüz: MDM Server hazır ve çalışıyor!

11. Artık ESET PROTECT ürününden MDM'yi etkinleştirebilirsiniz.