ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Donanım ve altyapı boyutu

ESET PROTECT Server makinesi, aşağıdaki tabloda belirtilen donanım önerilerine uygun olmalıdır.

İstemci sayısı

ESET PROTECT Server + SQL veri tabanı sunucusu

CPU çekirdekleri

CPU saat hızı (GHz)

RAM (GB)

Disk sürücü1

Disk IOPS2

1000'e kadar

4

2.1

4

Tek

500

5.000

8

2.1

8

1.000

10,000 3

4

2.1

16

Ayrı

2.000

20.000

4

2.1

16

4.000

50.000

8

2.1

32

10.000

100.000

16

2.1

64+

20.000

1 Tek / Ayrı disk sürücüsü - 10.000'in üzerinde istemcisi bulunan sistemler için veri tabanını ayrı bir sürücüye yüklemenizi öneririz.

2 IOPS (saniye başına toplam I/O işlemi)

Bağlı istemci başına yaklaşık 0.2 IOPS'a sahip olmanızı öneririz, ancak istemci sayısı 500'ün altında olmamalıdır.

Sürücünüzün IOPS değerini diskspd aracını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki komutu kullanın:

İstemci sayısı

Komut

5.000 istemciye kadar

diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

5.000 istemciden fazla

diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

3 10.000 istemci ortamı için örnek senaryoya bakın.

Disk sürücüsü önerileri

Disk sürücüsü, ESET PROTECT performansını etkileyen önemli bir faktördür.

SQL sunucu örneği, en üst düzeyde fayda sağlamak ve gecikmeyi en aza indirmek için kaynakları ESET PROTECT Server ile paylaşabilir. ESET PROTECT performansını artırmak için ESET PROTECT sunucusunu ve veri tabanı sunucusunu tek bir makinede çalıştırın.

Veri tabanını ve işlem günlük dosyalarını ayrı sürücülere yerleştirmeniz halinde (tercihen ayrı fiziksel SSD sürücülere) SQL sunucusunun performansı artar.

Tek bir disk sürücünüz varsa SSD sürücü kullanmanızı öneririz.

All-flash mimarisini kullanmanızı öneririz. Katı hal diskleri (SSD) standart HDD'lerden çok daha hızlıdır.

Yüksek bir RAM yapılandırmanız varsa R5 içeren SAS kurulumu yeterli olur. Test edilen yapılandırma: R5'te 10x 1.2 TB SAS diskleri - ekstra önbelleğe sahip olmayan 4+1 içerisinde iki eşlik grubu.

Yüksek IOPS içeren kurumsal sınıf SSD kullanırken performans iyileşmez.

100 GB kapasite istemci sayısı ne olursa olsun yeterlidir. Veri tabanını sık sık yedekliyorsanız daha yüksek kapasiteye ihtiyacınız olabilir.

Ağ sürücünün performansıESET PROTECT ürününü yavaşlatacağı için ağ sürücüsü kullanmayın.

Çevrim içi depolama geçişine izin veren bir çok katmanlı depolama altyapısında çalışıyorsanız paylaşılan daha yavaş katmanlardan başlamanızı ve ESET PROTECT performansınızı izlemenizi öneririz. Okuma/yazma gecikmesinin 20 ms'nin üzerine çıktığını fark ederseniz en düşük maliyete sahip arka ucu kullanmak için depolama katmanınızda kesintiye neden olmayan bir daha hızlı bir katmana geçebilirsiniz. Aynısını bir hipervizörde de yapabilirsiniz (sanal makine olarak ESET PROTECT kullanıyorsanız).

Farklı istemci sayıları için boyutlandırma önerileri

Aşağıda, bir yıl boyunca çalışan belirli sayıda istemcisi olan sanal bir ortamın performans sonuçlarını bulabilirsiniz.


note

Veri tabanı ve ESET PROTECT, aynı donanım yapılandırmaları ile ayrı sanal makinelerde çalışıyor.

CPU çekirdekleri

CPU saat hızı (GHz)

RAM (GB)

Performans

10.000 istemci

20.000 istemci

40.000 istemci

8

2.1

64

Yüksek

Yüksek

Normal

8

2.1

32

Normal

Normal

Normal

4

2.1

32

Normal

Normal

Düşük

2

2.1

16

Düşük

Düşük

Yetersiz

2

2.1

8

Çok düşük
(önerilmez)

Çok düşük
(önerilmez)

Yetersiz