ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

ESET PROTECT Server veya MDM'yi bir veri tabanına bağlama

Bir veri tabanına bağlamak için ESET PROTECT Server veya ESET PROTECT MDM'nin yüklendiği makinede aşağıdaki adımları uygulayın.

1.ESET PROTECT Server/MDM hizmetini durdurun.

2.startupconfiguration.ini dosyasını bulun

Windows:

Sunucu:

%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

MDMCore:

%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

Linux:

Sunucu:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

MDMCore:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/startupconfiguration.ini

3.Şu ESET PROTECT Server/MDM startupconfiguration.ini dosyasında veri tabanı bağlantı dizesini değiştirin

oYeni veri tabanı sunucusunun adresini ve bağlantı noktasını ayarlayın.

oBağlantı dizesinde yeni ESET PROTECT kullanıcı adı ve parolası ayarlayın.

Nihai sonuç şöyle görünmelidir:

Microsoft SQL:

DatabaseType=MSSQLOdbc

DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=TARGETHOST,1433;Uid=TARGETLOGIN;Pwd={TARGETPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETDBNAME;

MySQL:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETLOGIN;
Password={TARGETPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETDBNAME;


note

Yukarıdaki yapılandırmada, lütfen şunu her zaman değiştirin:

TARGETHOST yerine hedef veri tabanı sunucusunun adresi

TARGETDBNAME yerine yedeklenecek hedef ESET PROTECT veri tabanının adı (taşımadan sonra)

TARGETLOGIN yerine hedef veri tabanı sunucusunda yeni ESET PROTECT veri tabanı kullanıcısının oturum açma adı

TARGETPASSWD yerine veri tabanı sunucusunda yeni ESET PROTECT veri tabanı kullanıcısının parolası

4.ESET PROTECT Server'ı veya ESET PROTECT MDM'yi başlatın ve hizmetin düzgün şekilde çalıştığını doğrulayın.