ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

ESET Management Agent'ı kaldırma

ESET Management Agent yüklemesi birkaç şekilde kaldırılabilir.

ESET PROTECT Web Konsolu kullanılarak uzaktan kaldırma

1.ESET PROTECT Web Konsolu'nda oturum açın.

2.Bilgisayarlar bölmesinden ESET Management Agent'ı kaldırmak istediğiniz bilgisayarı seçip Yeni görev'i tıklayın.

Alternatif olarak, ilgili onay kutularını işaretleyerek birden fazla bilgisayar seçin ve Bilgisayar > Görevler > Yeni görev'i tıklayın.

3.Görev için Ad yazın.

4.Görev kategorisi açılır menüsünden ESET PROTECT öğesini seçin.

5.Görev açılır menüsünden Yönetmeyi Durdur (ESET Management Agent yüklemesini kaldır) seçeneğini belirleyin.


important

ESET Management Agent'ı istemci bilgisayardan kaldırdığınız zaman cihaz artık ESET PROTECT tarafından yönetilmez:

ESET Management Agent yüklemesi kaldırıldıktan sonra ESET güvenlik ürünü, bazı ayarları saklayabilir.

Agent parolayla korunuyorsa yüklemesini kaldıramazsınız. Bu aygıtı yönetimden kaldırmadan önce, saklamak istemediğiniz bazı ayarları (örneğin parola koruması) bir ilke kullanarak varsayılan ayarlara sıfırlamanızı öneririz.

Agent'ta çalışan tüm görevler sona erdirilir. Bu görevin Çalışıyor, Bitti veya Başarısız yürütme durumu, çoğaltmaya bağlı olarak ESET PROTECT Web Konsolu'nda doğru bir şekilde gösterilmeyebilir.

Agent yüklemesi kaldırıldıktan sonra entegre EGUI veya eShell üzerinden güvenlik ürününüzü yönetebilirsiniz.

6.Görev Özetini inceleyin ve Bitir'i tıklayın.

7.Bu İstemci Görevinin ne zaman ve hangi Hedeflerde yürütüleceğini belirtmek için Tetikleme Oluştur'u tıklamanızı öneririz.

Yerel yükleme kaldırma - Windows


note

ESET Management Agent'ın Linux veya macOS'te yerel olarak kaldırılmasıyla ilgili talimatlara da bakın.

Agent yüklemesini kaldırma ile ilgili sorun giderme için ESET Management Agent yüklemesini kaldırma ile ilgili sorun giderme bölümüne bakın.

1.ESET Management Agent'ı kaldırmak istediğiniz uç nokta bilgisayarına bağlanın (örneğin RDP üzerinden).

2.Kontrol Paneli > Programlar ve Özellikler'e gidip ESET Management Agent'ı çift tıklayın.

3.İleri > Kaldır'ı tıklayın ve yükleme kaldırma talimatlarını uygulayın.


important

ESET Management Agent'larınız için bir ilke kullanarak parola ayarladıysanız şu seçenekleriniz vardır:

Yükleme kaldırma işlemi sırasında parolayı yazmanız gerekir.

ESET Management Agent'ı kaldırmadan önce ilkeyi devre dışı bırakın.

ESET Management Agent'ı mevcut bir parolayla korunan Agent'a yeniden dağıtma (Bilgi Bankası makalesi).