Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Likwidacja starego serwera ESMC / ESET PROTECT / MDM po migracji na inny serwer


warning

Należy się upewnić, że nowy serwer ESET PROTECT lub komponent MDM działa, a komputery klienckie i urządzenia mobilne poprawnie nawiązują połączenie z nowym programem ESET PROTECT.

Podczas wycofywania z użycia starego serwera lub komponentu MDM ESMC/ESET PROTECT dostępnych jest kilka opcji po migracji na inny serwer:

I.Zachowaj system operacyjny serwera i wykorzystaj go ponownie

1.Zatrzymaj usługę starego serwera ESMC/ESET PROTECT.

2.Usuń (DROP DATABASE) z serwera stare wystąpienie bazy danych ESMC/ESET PROTECT (Microsoft SQL lub MySQL).


warning

Jeśli zmigrowano bazę danych do nowego serwera ESET PROTECT, przed jej odinstalowaniem upewnij się, że usunięto ją na starym serwerze ESMC/ESET PROTECT, aby zapobiec rozłączeniu (usunięciu) licencji z bazy danych na nowym serwerze ESET PROTECT.

3.Odinstaluj stary serwer ESET PROTECT / MDM i wszystkie jego składniki (w tym agenta ESET Management, Rogue Detection Sensor, MDM itp.):

oOdinstalowywanie programu ESET PROTECT — system Windows

oOdinstaluj ESET PROTECT — Linux


important

Nie wykonuj dezinstalacji bazy danych, jeśli istnieje inne oprogramowanie zależne od bazy danych.

4.Po zakończeniu dezinstalacji zaplanuj ponowne uruchomienie systemu operacyjnego

II.Zachowaj serwer

Najprostszym sposobem na usunięcie produktu ESMC/ESET PROTECT/MDM jest sformatowanie dysku, na którym jest on zainstalowany.


warning

Spowoduje to usunięcie z dysku wszystkich danych, w tym również systemu operacyjnego.