ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Klaster za prebacivanje u slučaju pogreške – Windows

U nastavku se navode koraci visoke razine za instalaciju programa ESET PROTECT u okruženje klastera za prebacivanje u slučaju pogreške.


note

Također pogledajte članak u bazi znanja o instalaciji klastera ESET PROTECT servera.

1.Stvorite klaster za prebacivanje u slučaju pogreške s dijeljenim diskom:

Upute za stvaranje klastera za prebacivanje u slučaju pogreške u sustavu Windows Server 2016 i 2019

Upute za stvaranje klastera za prebacivanje u slučaju pogreške u sustavu Windows Server 2012 i 2012 R2

 

2. Unesite željeni naziv hosta (izmislite ga) i IP adresu u Čarobnjak za stvaranje klastera.

3.Stavite zajednički disk na mrežu na čvor1 i instalirajte ESET PROTECT server uz pomoć samostalnog instalacijskog programa na njemu. Pobrinite se da se odabere mogućnost Ovo je instalacija klastera tijekom instalacije i odaberite zajednički disk kao pohranu podataka aplikacije. Izmislite naziv hosta i unesite ga za certifikat servera za ESET PROTECT Server pored prethodno unesenih naziva hostova. Zapamtite taj naziv hosta i upotrijebite ga u 6. koraku prilikom stvaranja uloge ESET PROTECT servera u Upravitelju klastera.

4.Zaustavite ESET PROTECT Server na čvoru1, stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor2 i instalirajte ESET PROTECT server uz pomoć samostalnog instalacijskog programa na njemu. Pripazite da je tijekom instalacije odabrana mogućnost Ovo je instalacija klastera. Odaberite zajednički disk kao pohranu podataka aplikacije. Ostavite vezu baze podataka i podatke o certifikatu netaknutim. Oni su konfigurirani tijekom instalacije servisa ESET PROTECT Server na čvor1.

5.Konfigurirajte firewall kako biste omogućili dolazne veze na svim portovima koje upotrebljava ESET PROTECT Server.

6.U upravitelju konfiguracije klastera stvorite i pokrenite ulogu (Konfiguriraj ulogu > Odaberi ulogu > Generička usluga...) za servis ESET PROTECT server. Odaberite servis ESET PROTECT server s popisa dostupnih servisa. Vrlo je važno da upotrijebite isti naziv hosta za ulogu kao onaj koji ste upotrijebili u 3. koraku za certifikat servera.

7.Instalirajte ESET Management agent na svim čvorovima klastera upotrebom samostalnog instalacijskog programa. Na zaslonima Konfiguracija agenta i Povezivanje s ESET PROTECT serverom upotrijebite naziv hosta koji ste upotrijebili u 6. koraku. Pohranite podatke agenta na lokalnom čvoru (ne na disku klastera).

8.Web server (Apache Tomcat) nije podržan na klasteru. Stoga ga trebate instalirati na neklasteriranom disku ili drugom računalu:

a.Instalirajte web konzolu na zasebnom računalu i ispravno je konfigurirajte za povezivanje s ulogom klastera ESET PROTECT servera.

b.Nakon instalacije web-konzole locirajte njezinu konfiguracijsku datoteku pod: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c.Otvorite datoteku pomoću Bloka za pisanje ili nekog drugog jednostavnog programa za uređivanje teksta. U retku server_address=localhost zamijenite localhost IP adresom ili nazivom hosta uloge klastera ESET PROTECT servera.