ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Instalacija RD Sensora – Windows

Preduvjeti

WinPcap – upotrebljavajte najnoviju verziju WinPcap (barem 4.1.0)

Mreža bi trebala biti ispravno konfigurirana (otvoreni odgovarajući portovi, dolazna komunikacija nije blokirana firewallom itd.)

ESET PROTECT server je dostupan

ESET Management Agent mora biti instaliran na lokalnom računalu da bi bile podržane sve značajke programa

Dnevnik alata Rogue Detection Sensor možete pronaći ovdje: C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\

Instalacija

Za instalaciju komponente RD Sensor u sustavu Windows slijedite ove korake:


important

Provjerite jesu li ispunjeni svi prethodno navedeni preduvjeti za instalaciju.

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje ESET PROTECT kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ESET PROTECT komponentu (rdsensor_x86.msi ili rdsensor_x64.msi).

2.Dvaput kliknite instalacijsku datoteku RD senzora za pokretanje instalacije.

3.Prihvatite Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika i kliknite Dalje.

4.Odaberite potvrdni okvir Sudjelujte u programu za poboljšanje programa da bi se anonimni podaci o telemetriji i izvješća o padu sustava slali ESET-u (verzija i vrsta operacijskog sustava, verzija ESET-ova programa i druge informacije specifične za program).

5.Odaberite lokaciju za instalaciju RD Sensora i kliknite Dalje > Instaliraj.


important

Ako postoji više mrežnih segmenata, Rogue Detection Sensor mora biti instaliran zasebno na svakom mrežnom segmentu kako bi se izradio sveobuhvatan popis svih uređaja na cijeloj mreži.