ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Instalacija agenta potpomognuta serverom

Da biste nastavili s instalacijom agenta potpomognutom serverom, slijedite sljedeće korake:

1.U polje Host servera unesite naziv hosta ili IP adresu ESET PROTECT web-konzole (isto kao ESET PROTECT server). Ostavite Port web-konzole postavljen na standardni port 2223 ako ne koristite prilagođeni port. Također unesite podatke računa web-konzole u polja Korisničko ime i Lozinka. Da biste se prijavili kao domenski korisnik, odaberite potvrdni okvir pokraj opcije Prijava na domenu.


important

Pobrinite se da se host servera podudara s barem jednom od vrijednosti (idealno bi to bio FQDN) koje su definirane u polju Host u sklopu certifikata servera. U suprotnom pojavit će se pogreška „Primljeni certifikat servera nije valjan”. Jedina je iznimka slučaj kada se u polju Host u sklopu certifikata servera nalazi zamjenski znak (*), što znači da u obzir dolazi bilo koji host servera.

Ne možete upotrebljavati korisnika s dvostrukom provjerom autentičnosti za instalacije potpomognute serverom.

2.Kliknite Da kad se od vas zatraži da potvrdite želite li prihvatiti certifikat.

3.Odaberite Nemoj stvoriti računalo (računalo će se automatski stvoriti prilikom prvog povezivanja) ili Odaberi prilagođenu statičku grupu. Ako kliknete Odaberi prilagođenu statičku grupu, moći ćete odabrati grupu s popisa postojećih statičkih grupa u programu ESET PROTECT. Računalo će se dodati grupi koju ste odabrali.

4.Odredite odredišnu mapu za ESET Management agent (preporučuje se korištenje standardne lokacije), kliknite Sljedeće, a zatim kliknite Instaliraj.