ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Aktualizace Apache Tomcat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku na Windows

Pro běh ESET PROTECT Web Console je vyžadován webový server Apache Tomcat. Prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku můžete snadno a rychle aktualizovat Apache Tomcat. K aktualizaci používejte vždy nejnovější verzi balíčku. Aktuálně ESET PROTECT 10.0. Jedná se o doporučený způsob pro aktualizaci stávajících instalací Apache Tomcat, které jste prováděli prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku. Alternativně můžete Apache Tomcat aktualizovat ručně.

Před zahájením aktualizace

Zazálohujte si následující soubory:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Pokud používáte vlastní SSL certifikát, resp. odlišné úložiště ve složce Tomcat, zazálohujte si potřebné soubory.


warning

Dopady aktualizace Apache Tomcat a webové konzole

Web Console není možné automaticky aktualizovat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo klientské úlohy na aktualizaci součástí ESET PROTECT, pokud jste nainstalovali vlastní verzi Apache Tomcat (ručně nainstalovali službu Tomcat).

V průběhu aktualizace Apache Tomcat dojde k odstranění složky era, která se nachází ve složce C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\. Pokud ve složce era máte další data, před zahájením aktualizace si je zazálohujte.

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\Ve složce webapps\ se mohou kromě složky era nacházet další data, například složka ROOT. V průběhu aktualizace Apache Tomcat nedojde k jejich změně ani odstranění. Aktualizuje se pouze Web Console.

V průběhu aktualizace Web Console a Apache Tomcat dojde ke smazání souborů offline nápovědy. Pokud jste offline nápovědu používali v ESMC nebo starší verzi ESET PROTECT, po dokončení aktualizace na ESET PROTECT 10.0 si ji znovu vytvořte - aby odpovídala vámi používané verzi ESET PROTECT.

Způsob aktualizace

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte ESET PROTECT all-in-one instalační balíček a rozbalte jej.

2.Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Apache Tomcat a all-in-one instalační balíček obsahuje starší verzi Apache Tomcat (tento krok je volitelný; pokud nepotřebujete nejnovější verzi Apache Tomcat, přejděte rovnou na krok číslo 4):

a.Otevřete si složku x64 a přejděte do složky installers.

b.Ze složky installers odstraňte soubor apache-tomcat-9.0.x-windows-x64.zip.

c.Stáhněte si zip archiv se 64-bitovým balíčkem Apache Tomcat 9 pro Windows .

d.Přesuňte stažený zip archiv do složky installers.

3.Spusťte all-in-one instalační balíček dvojklikem na soubor Setup.exe a na úvodní obrazovce pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

4.Vyberte možnost Aktualizovat všechny komponenty a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_upgrade

5.Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

6.All-in-one instalační balíček automaticky detekuje ESET PROTECT komponenty, které je možné aktualizovat. Vyberte si komponenty, které chcete aktualizovat. Klikněte na tlačítko Další.

package_upgrade_tomcat

7.Vyberte cestu k instalaci doplňku Java. Apache Tomcat vyžaduje ke svému běhu 64-bit Java/OpenJDK. Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější podporovanou verzi.


warning

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. V naší Databázi znalostí naleznete přehled podporovaných verzí JDK.

8.Pro zahájení klikněte na tlačítko Aktualizovat, následně na tlačítko Dokončit.

9. Pokud jste Web Console instalovali na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT server:

a. Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a vyberte možnost Zastavit.

b.ObnovteEraWebServerConfig.properties (z kroku 1) do jeho původního umístění.

c. Spusťte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Spustit.  

10. Připojte se k ESET PROTECT Web Console a ověřte, zda vše korektně funguje.


note

Dále se podívejte do kapitoly Konfigurace webové konzole v enterprise prostředí a na systémech s nízkým výkonem.

Řešení problémů

V případě, že aktualizace Apache Tomcat selže, Apache Tomcat odinstalujte, znovu nainstalujte a použijte konfiguraci z kroku 1.