ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Offline repozitář na Windows

Pro vytvoření offline repozitáře můžete využít Mirror Tool (v tomto příkladu si ukážeme postup na platformě Windows). Ten využijete v případech, kdy máte uzavřenou počítačovou síť s žádným nebo omezeným přístupem k internetu. Mirror Tool vytvoří kopii ESET repozitáře do lokální složky. Vytvořený obraz online repozitáře si následně můžete přesunout do offline sítě. Data následně zpřístupníte offline stanicím prostřednictvím vašeho HTTP serveru.

Pro aktualizaci offline repozitáře spusťte mirror tool se stejnými parametry. Pro zjištění změněných souborů se použije obsah dočasné složky a stáhnou se pouze nové soubory.


important

Mějte na paměti, že repozitář se neustále zvětšuje. Složka pro uložení dočasných (intermediate) souborů bude stejně velká jako repozitář. Předtím, než se pustíte do jeho tvorby, se ujistěte, že máte na disku alespoň 1,2 GB volného místa.

Best practices

Další informace související s provozem ESET PROTECT v offline prostředí naleznete v naší Databázi znalostí.

Vzorový příklad na Windows

I. Vytvoření lokální kopie ESET repozitáře

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte Mirror Tool.

2.Rozbalte stažený .zip archiv.

3.Vytvořte si složky pro:

dočasné (intermediate) soubory,

samotný repozitář.

4.Otevřete si příkazový řádek v umístění, kam jste si rozbalili Mirror tool (pro změnu složky využijte příkaz cd).

5.Spusťte níže uvedený příkaz (nahraďte v něm cesty k intermediate a output složce, které jste si vytvořili v kroku 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po stažení všech dat si zkopírujte obsah složky outputRepositoryDirectory na jinou stanici, která nemá přístup k internetu, a která bude poskytovat offline repozitář.

II. Konfigurace HTTP serveru

7.V offline síti si nakonfigurujte HTTP server. Využít můžete:

Apache HTTP Proxy stažený z webových stránek společnosti ESET (budeme jej využívat v tomto scénáři),

vlastní HTTP server

8.Stažený archiv apachehttp.zip rozbalte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy

9.Otevřete si příkazový řádek a přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin (pro změnu složky využijte příkaz cd).

10.Spusťte následující příkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

 

11.V textovém editoru si otevřete soubor C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf a na jeho konec přidejte tyto řádky:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12. Spusťte službu ApacheHttpProxy pomocí příkazu:

sc start ApacheHttpProxy

13. Otevřete si internetový prohlížeč a ověřte funkčnost HTTP serveru zadáním adresy http://YourIPaddress:80/index.html, kde YourIPaddress nahraďte IP adresou daného počítače.

III. Zprovoznění offline repozitáře

14. Vytvořte novou složku pro offline repozitář, například C:\Repository.

15. V textovém editoru si otevřete soubor httpd.conf a řádky

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

nahraďte cestou ke složce s repozitářem:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Zkopírujte do vytvořené složky C:\Repository data stažená z kroku 6 .

17. Restartujte službu ApacheHttpProxy pomocí příkazu:

sc restart ApacheHttpProxy

18. Nyní bude offline repozitář dostupný na adrese http://YourIPaddress (například, http://10.1.1.10).

19. Pomocí ESET PROTECT Web Console nastavte komponentám infrastruktury nový repozitář:

a.V případě ESET PROTECT Serveru: v hlavním menu Web Console přejděte na záložku Další > Nastavení > Rozšířená nastavení > Repozitář a do pole Server zadejte adresu k offline repozitáři.

b.V případě ESET Management Agentů: v hlavním menu Web Console přejděte na záložku Politiky a vytvořte nebo upravte stávající politiku, kde v konfigurační šabloně přejděte do sekce Rozšířená nastavení > Repozitář a zadejte adresu k offline repozitáři.

c.V případě bezpečnostních produktů (pro Windows): v hlavním menu Web Console přejděte na záložku Politiky a vytvořte nebo upravte stávající politiku, kde v konfigurační šabloně přejděte do sekce Aktualizace > Profily > Aktualizace > Aktualizace modulů, deaktivujte možnost Automatický výběr serveru a do pole Vlastní server zadejte adresu k offline repozitáři.