ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Migrace databáze – stejná/odlišná IP adresa

Tento scénář pokrývá stav, kdy provedete čistou instalaci ESET PROTECT se zachováním databáze a všech již připojených klientů. Nový ESET PROTECT Server poběží na stejné nebo odlišné IP adrese jako původní a před zahájením instalace provedete import databáze.


important

Migrovat můžete pouze stejné typy databáze (z MySQL na MySQL, resp. z MS SQL na MS SQL).

Migrovat je možné pouze stejné verze ESET PROTECT. Informace o verzích jednotlivých komponent ESET PROTECT naleznete v Databázi znalostí. Po dokončení migrace doporučujeme ověřit, zda není dostupná novější verze ESET PROTECT.

Na stávajícím/původním ESET PROTECT Serveru:


warning

Migraci serveru, v průběhu které dojde ke změně IP adresy, doporučujeme výhradně zkušeným uživatelům. Pokud bude mít nový ESET PROTECT server odlišnou IP adresu, na stávajícím/původním serveru proveďte následující kroky:

a)Vygenerujte certifikát ESET PROTECT Serveru, který bude obsahovat údaje o novém serveru. V poli adresa ponechte hvězdičku (*). Tím certifikát nebude vázán na konkrétní DNS jméno nebo IP adresu a zajistíte tak bez problémové připojení stanic.

b)Vytvořte politiku pro Agenta, prostřednictvím které jej přesunete na nový ESET PROTECT server a přiřaďte ji všem zařízením (ideálně nejnadřazenější skupině Všechna zařízení). Až si všichni agenti novou politiku převezmou, přestanou se připojovat, zastavte službu PRODUCT Server, případně vypněte celý server.

1.Zastavte službu ESET PROTECT server na stávajícím serveru.

2.Exportujte/zálohujte ESET PROTECT databázi.

3.Případně celý server, na kterém běží ESET PROTECT, vypněte.


important

Prozatím původní ESET PROTECT Server neodinstalovávejte.

Na novém ESET PROTECT Serveru:


important

Ujistěte se, že nový ESET PROTECT Server má stejné síťové nastavení (IP adresu, FQDN, název serveru, DNS SRV záznam) jako původní.

1.Nainstalujte podporovaný databázový server, který bude ESET PROTECT používat.

2.Importujte/obnovte původní databázi ESET PROTECT.

3.Nainstalujte nový ESET PROTECT Server/MDM prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (Windows) nebo si vyberte jiný způsob instalace (nainstalujte komponentu ručně na Windows, Linux nebo použijte virtuální appliance). V průběhu instalace ESET PROTECT Serveru zadejte údaje pro připojení k databázovému serveru.

4.Přihlaste se do ESET PROTECT Web Console.

5.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Nastavení > Připojení. Klikněte na možnost Změnit certifikát, dále na možnost Otevřít seznam certifikátů a v zobrazeném dialogovém okně vyberte certifikát serveru starého ESET PROTECT serveru. Změnu uložte dvojitým kliknutím na tlačítko OK.

6.Restartujte službu ESET PROTECT Server.

7.Přihlaste se do Web Console a v hlavním menu přejděte do sekce Počítače.

Po jednom až dvou intervalech replikace agenta by mělo dojít k připojení stanic k novému ESET PROTECT Serveru, přičemž ESET Management Agenti budou stále používat původní certifikát. Používají stále původní certifikát, který ověří naimportovaná certifikační autorita ze starého serveru. Pokud se stanice nepřipojují, přejděte do kapitoly problémy po aktualizaci/migraci ESET PROTECT Serveru.

Odinstalace starého ESET PROTECT Serveru/MDM:

Až si budete jisti, že se všichni klienti připojili na nový ESET PROTECT Server, můžete starý odinstalovat.