ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace agenta na macOS

ESET Management Agenta můžete na macOS nainstalovat dvěma způsoby:

Vzdáleně – prostřednictvím serverové úlohy pro nasazení agenta. Pokud se vám nedaří ESET Management Agenta nasadit vzdáleně (serverová úloha skončí s chybou), přejděte do kapitoly řešení problémů.

Lokálně – viz instrukce níže.

Předpoklady

Nainstalovaný ESET PROTECT Server a ESET PROTECT Web Console (na serveru).

Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát agenta.

Vytvořený a na lokálním počítači stažený veřejný klíč certifikační autority.

Instalace

Pro lokální instalaci ESET Management Agenta na macOS postupujte podle následujících kroků:


important

Ujistěte, že splňujete všechny výše uvedené požadavky pro instalaci.

1.Stáhněte si instalační .dmg balíček z webových stránek společnosti ESET nebo odkazu poskytnutého vaším správcem sítě.

2.Otevřete stažený Agent-MacOSX-x86_64.dmg balíček a dvojklikem na .pkg soubor spusťte instalaci.

3.Pokračujte podle kroků na obrazovce. V průběhu instalace zadejte parametry pro připojení k serveru:

Název serveru: název nebo IP adresa ESET PROTECT Serveru.

Port: standardně 2222.

Použít proxy: tuto možnost vyberte, pokud chcete připojení k serveru realizovat prostřednictvím HTTP Proxy.


note

Tato konfigurace proxy je pouze pro spojení (replikaci dat) mezi ESET Management Agentem a ESET PROTECT Serverem, nikoli pro cachování aktualizací.

Název serveru: zadejte název nebo IP adresu serveru, na kterém běží HTTP Proxy.

Port: standardně 3128.

Uživatelské jméno a Heslo: zadejte přihlašovací údaje, pokud proxy používá autentifikaci.

Nastavení proxy můžete kdykoli změnit prostřednictvím politiky. Před konfigurací agenta již musí být proxy funkční.

4.Vyberte klientský certifikát, případně zadejte heslo. Dále přidejte veřejný klíč certifikační autority.


warning

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

5.Zkontrolujte umístění instalace a klikněte na tlačítko Instalovat. Vyčkejte na dokončení instalace.

6.Protokoly ESET Management Agenta naleznete ve složce:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log


important

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Serverem nebude funkční.

Pokud používáte nestandardní port pro Web Console nebo Agenty, může tato změna v konfiguraci vyžadovat úpravy ve vašem firewallu. V opačném případě se nemusí instalace zdařit.