ESET PROTECT

Moduł ESET PROTECT umożliwia uruchamianie określonych wstępnie zdefiniowanych poleceń, głównie do naprawiania certyfikatów ESET PROTECT, uruchamiania narzędzi diagnostycznych oraz resetowania hasła serwera ESET PROTECT.

Run Diagnostic Tool — kliknij przycisk, by wyodrębnić dzienniki i informacje z systemu. Dzienniki zostaną wyeksportowane w przypadku serwera ESET PROTECT oraz agenta ESET Management. Można użyć modułu menedżera plików do wyszukania i pobrania wyeksportowanych plików dziennika diagnostycznego skompresowanych w formacie .zip.

diagnostic_tool

ResetServer Administrator Password ESET PROTECT — jeżeli nie pamiętasz hasła serwera ESET PROTECT lub chcesz je zresetować, wpisz nowe hasło konta administratora serwera ESET PROTECT i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

reset_srv_admin_psw

RepairServer Certificate ESET PROTECT — naprawia certyfikat serwera ESET PROTECT za pomocą nowego certyfikatu PFX/PKCS12. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu PFX lub PKCS12 serwera ESET PROTECT, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wprowadź hasło certyfikatu serwera ESET PROTECT i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

repair_srv_cert

Repair Server Certification Authority ESET PROTECT — naprawia urząd certyfikacji serwera ESET PROTECT za pomocą certyfikatu DER. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu .der CA, a następnie kliknij Otwórz.

repair_srv_ca_cert

Repair Agent Connection ESET Management — naprawia połączenie agenta ESET Management z serwerem ESET PROTECT. Wpisz nazwę hosta serwera ESET PROTECT oraz numer portu, a następnie naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.

repair_agent_connection

Repair ESET Management Agent Certificate — naprawia certyfikat agenta ESET Management za pomocą nowego certyfikatu PFX/PKCS12. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu PFX lub PKCS12 agenta ESET Management, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wprowadź hasło certyfikatu agenta ESET Management i naciśnij przycisk, aby uruchomić polecenie.


important

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błędy krytyczne podczas inicjowania agenta.

repair_agent_cert

Repair ESET Management Agent Certification Authoritynaprawia urząd certyfikacji agenta ESET Management za pomocą certyfikatu DER. Kliknij ikonę spinacza do papieru i poszukaj pliku certyfikatu .der CA, a następnie kliknij Otwórz.

repair_agent_ca_cert

Edit Apache Tomcat server.xml — można edytować plik konfiguracyjny Apache Tomcat server.xml w celu zmieniania certyfikatów HTTPS konsoli internetowej oraz algorytmów szyfrowania. Po wciśnięciu przycisku nastąpi otwarcie edytora tekstowego, w którym można edytować plik /etc/tomcat/server.xml. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Ponowne uruchomienie nastąpi automatycznie, jeżeli jest wymagane. Jeżeli nie chcesz zapisywać wprowadzonych zmian, kliknij Powrót do poleceń.

edit_apache_tomcat