Resetowanie po przywróceniu migawki

Po każdym przywróceniu migawki urządzenia wirtualnego do wcześniejszego stanu należy uruchomić funkcję Reset after snapshot revert, aby wymusić synchronizację statusu wszystkich klientów łączących się z tym serwerem.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Reset after snapshot revert i naciśnij klawisz Enter.

reset_after_snapshots_revert

2.Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła użytkownika root bazy danych, zanim zresetujesz ESET PROTECT Server realm.

reset_after_snapshots_revert_02