Kako aktivirati Apache HTTP proxy na svom ESET PROTECT virtualnom uređaju nakon početne konfiguracije

Apache HTTP proxy se primarno upotrebljava za predmemoriranje datoteka nadogradnje modula detekcije i predmemoriranje informacija iz programa ESET LiveGrid®. Otvorite terminal i u skladu s verzijom operacijskog sustava pokrenite sljedeće naredbe kao root da biste aktivirali Apache HTTP proxy:


note

Lokacija alata apachectl i htcacheclean razlikovat će se ovisno o vašem sustavu. Provjerite je prije nego što pokrenete skriptu.

Parametar /var/cache/httpd/proxy određuje lokaciju mape za predmemoriju, a ta se lokacija postavlja na /etc/httpd/conf.d/proxy.conf pod CacheRoot.

Za sustav CentOS 7

1.systemctl enable httpd

2. sudo mkdir -p /etc/systemd/system/httpd.service.requires

3. sudo ln -s /usr/lib/systemd/system/htcacheclean.service /etc/systemd/system/httpd.service.requires

4. systemctl start httpd

5. htcacheclean -d60 -t -i -p/var/cache/httpd/proxy -l10000M

 


note

Možete podesiti parametre za brisanje predmemorije Apache HTTP proxyja: -d definira interval brisanja u minutama, -p određuje put kao root mapu predmemorije diska, -t briše sve prazne mape, -i pametno briše predmemoriju samo kada dođe do promjene predmemorije diska, -l definira ukupno ograničenje veličine predmemorije diska.

6. Aktiviraj port 3128 u firewallu:

a)iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT

b)ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT

c)service iptables save

d)service ip6tables save

7.Morat ćete stvoriti pravila za sve programe tvrtke ESET / ESET PROTECT komponente za komunikaciju putem Apache HTTP proxyja i omogućiti predmemoriranje instalacijskih datoteka / datoteka nadogradnje za programe tvrtke ESET. Provjerite sadrži li konfiguracija za Apache segment ProxyMatch za server. Dodatne informacije potražite u našem članku u bazi znanja, II. dio. Konfiguriranje postavki pravila za klijentska računala.

Otklanjanje poteškoća

Ako dobijete upozorenje Nemoguće pristupiti serverima servisa EPNS, slijedite ove korake da biste deaktivirali ograničenja vremena povezivanja:

1.Stvorite konfiguracijsku datoteku reqtimeout.conf:
sudo touch /etc/httpd/conf.d/reqtimeout.conf

2.Otvorite datoteku u programu za uređivanje teksta:
nano /etc/httpd/conf.d/reqtimeout.conf

3.Upišite ovu postavku u datoteku:
RequestReadTimeout header=0 body=0

4.Spremite promjene i zatvorite datoteku:
CTRL + X > upišite Y > pritisnite Enter

5.Otvorite datoteku httpd.conf:
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

6.Dodajte sljedeći redak na kraj:
IncludeOptional conf.d/reqtimeout.conf

7.Spremite promjene za zatvaranje datoteke:
CTRL + X > upišite Y > pritisnite Enter

8.\\;L,Pokušajte ponovno pokrenuti servis HTTP proxy Apache:
systemctl restart httpd