Jak zprovoznit příkaz YUM, pokud jsem za Proxy serverem?

Pokud ve své síti používáte pro přístup k internetu proxy server a chcete aby vám na virtuální appliance fungoval příkaz yum, je nutné odpovídajícím způsobem upravit jeho konfiguraci.

Pro konfiguraci yum postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Exit to Terminal a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

2.Konfigurační soubor si otevřete v textovém editoru příkazem:
nano /etc/yum.conf

3.Do konfiguračního souboru přidejte řádek s informací o nadřazené proxy. Příklad:
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128

4.Pokud proxy vyžaduje autentifikaci uživatelským jménem a heslem, definujte je. Příklad:
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128
proxy_username=YourProxyUsername
proxy_password=YourProxyPassword

5.Po dokončení úprav souboru stiskněte klávesy Ctrl + X a změny uložte stisknutím klávesy y.


important

Mějte na paměti, že všechny informace uložené v souboru /etc/yum.conf jsou v čitelné podobě. Jinými slovy, uživatelské jméno a heslo si může přečíst jakýkoli uživatel. Z tohoto důvodu doporučujeme použít unikátní heslo.

Více informací naleznete v dokumentaci společnosti Oracle.