Jak povolit ping na ESET PROTECT VA?

Na ESET PROTECT virtuální appliance není ve výchozí konfiguraci povolen ping. Pro jeho povolení si otevřete terminál, případně se přihlaste prostřednictvím SSH jako uživatel root.

Před tím, než začnete, si nejprve příkazem hostnamectl zjistěte verzi operačního systému CentOS. Následně postupujte podle níže uvedených kroků, v závislosti na verzi systému.

Prostup pro virtuální appliance s operačním systémem CentOS 7

1. Přidejte pravidlo do iptables příkazem:

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

2. Uložte konfiguraci iptables příkazem:

service iptables save

Nyní bude ESET PROTECT virtuální appliance odpovídat na příkaz ping z počítačů nacházejících se ve stejném síťovém rozsahu.