Jak trvale vypnout SELinux?

SELinux je ve virtuální appliance standardně zapnutý. Pro jeho vypnutí postupujte podle níže uvedených kroků:

1.V Konzole pro správu vyberte možnost Exit to Terminal.

2.Spusťte příkaz:
nano /etc/selinux/config

3.Změňte řádek:
SELINUX=permisive
na
SELINUX=disabled

4.Stisknutím kláves CTRL + X uložte změny a zavřete textový editor.

5.Pro použití nového nastavení restartujte počítač příkazem:
reboot