VMware Workstation/Player

Nasazení ESET PROTECT VA do VMware Workstation/Player

Doporučujeme vždy používat nejnovější verzi VMware Player. Síťový adaptér nastavte do režimu Bridged nebo NAT.


note

Aby byl virtuální stroj s ESET PROTECT dostupný z internetu, musíte mít správně nastaven port forwarding.

1.V hlavním okně klikněte na File > Deploy OVF Template.

2.Vyberte soubor protect_appliance.ova stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na Open.

3.Zadejte název nového virtuálního stroje, případně vyberte složku, do které chcete stroj uložit, a klikněte na tlačítko Importovat.

4.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA).

5.Po úspěšném vytvoření virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

VA_first_time_config

Otevřete si webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nově nasazené ESET PROTECT appliance. IP adresa je uvedena na obrazovce virtuálního počítače (viz obrázek výše). Konkrétně v sekci "First time appliance configuration needs to be performed. Please connect using a web browser to: https://[IP address]".

Následně přejděte ke konfiguraci appliance prostřednictvím webového rozhraní.


important

Pokud ve své síti nemáte DHCP server, přiřaďte ESET PROTECT virtuální appliance statickou IP adresu ručně. To provedete prostřednictvím konzole pro správu DHCP VA. V případě, že virtuální stroj nemá přiřazenou IP adresu, na obrazovce uvidíte URL bez IP adresy.

Pokud i přesto, že máte v síti DHCP server, nedošlo k přiřazení adresy, ujistěte se, že máte v daném síťovém rozsahu volnou IP adresu.

VA_config_no_dhcp