Jak změnit connection string pro připojení do ESET PROTECT databáze?

Connection string pro připojení do ESET PROTECT databáze můžete změnit v souboru StartupConfiguration.ini.

Pro jeho změnu postupujte na ESET PROTECT VA podle níže uvedených kroků:

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Exit to terminal a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

2.Konfigurační soubor si otevřete v textovém editoru příkazem:

nano /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

3.Upravte connection string pro připojení do ESET PROTECT databáze.

4.Po dokončení úprav souboru stiskněte klávesy Ctrl+X a změny uložte stisknutím klávesy y.