Systemowe

W tej sekcji można skonfigurować niektóre moduły systemu.

Uruchamianie i zamykanie — pozwala zarządzać usługami, modyfikować, uruchamiać/zatrzymywać/restartować każdą usługę lub wiele usług jednocześnie. Można również tworzyć lub edytować skrypty uruchamiane podczas startu oraz zamykania itp. Można uruchomić ponownie lub zamknąć maszynę wirtualną ESET PROTECT, używając przycisków znajdujących się na dole strony.

module_system

Zmiana haseł — umożliwia zmienianie haseł użytkownika systemu operacyjnego maszyny wirtualnej.


important

Nie należy używać tego narzędzia do zmiany hasła urządzenia wirtualnego ESET PROTECT lub bazy danych ESET PROTECT. Zamiast tego należy użyć opcji Zmiana hasła maszyny wirtualnej lub Zmiana hasła bazy danych w konsoli zarządzania urządzenia maszyny wirtualnej ESET PROTECT

Uruchomione procesy — pozwala zarządzać wszystkimi uruchomionymi procesami w systemie za pomocą interfejsu Webmin. Ten moduł może być również używany do przeglądania, kończenia lub zmiany priorytetów oraz uruchamiania procesów w systemie.

Uaktualnienia pakietów oprogramowania — wyświetla dostępne uaktualnienia oraz pozwala uaktualnić wszystkie lub wybrane pakiety.

Dzienniki systemowe — służy do przeglądania plików dzienników systemu oraz, w razie konieczności, zmieniania lokalizacji, w której komunikaty dzienników są zapisywane.