Certyfikaty ESET PROTECT

Certyfikaty ESET PROTECT są wymagane do wdrożenia urządzeń ESET PROTECT typu ESET PROTECT MDM.

Certyfikaty dla komponentów są dostępne w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Aby skopiować zawartość certyfikatu w formacie Base64:

1.Kliknij pozycję Więcej > Certyfikaty Równorzędne.

2.Wybierz certyfikat, a następnie wybierz pozycję Eksportuj jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany za pomocą Base64 jako plik.

Powtórz ten krok w przypadku pozostałych certyfikatów komponentów, a także w przypadku urzędu certyfikacji.

export_public_key_cerf


note

Aby eksportować certyfikaty, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.