Jak zmienić numery portów urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

W celu zmienienia numerów portów należy w odpowiednim komponencie ESET PROTECT wprowadzić następujące zmiany:

ESET PROTECT Port konsoli internetowej (domyślny 8443)

1.Otwórz menedżera Webmin, przejdź do sekcji Serwery > ESET PROTECT > Edytuj Apache Tomcat server.xml i zmodyfikuj wiersz <Connector port="8443".

2.Edytuj /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties i ustaw wymaganą wartość opcji server_port=.

3.Uruchom ponownie usługę Tomcat: systemctl restart tomcat

Porty serwera ESET PROTECT (domyślnie 2222, 2223) — zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT, przejdź do opcji Więcej > Ustawienia serwera > Połączenie i wprowadź wymagane zmiany.


important

Zmiana któregokolwiek z powyższych portów wymaga również zmodyfikowania ustawień zapory. Otwórz menedżera Webmin, przejdź do menu Sieci > Zapora Linux i zmień numery portów w istniejących regułach. Można ewentualnie dodać nowe reguły.