ESET PROTECT Virtuální appliance

ESET PROTECT virtuální appliance (ESET PROTECT VA) je určena pro uživatele, kteří chtějí ESET PROTECT provozovat ve virtualizovaném prostředí. ESET PROTECT virtuální appliance představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob pro zprovoznění ESET PROTECT ve vaší síti (rychlejší než instalace prostřednictvím all-in-one balíčku nebo po jednotlivých komponentých).

ESET PROTECT virtuální appliance je připravena pro nasazení do většiny virtuálních prostředí. Podporuje nativní/bare-metal hypervizory (VMware vSphere/ESXi a Microsoft Hyper-V), stejně tak hostované hypervizory běžící na desktopovém operačním systému (VMware Workstation, VMware Player, Oracle VirtualBox). Pro více informací přejděte do kapitoly podporované hypervizory.

V této uživatelské příručce naleznete informace týkající se nasazení a správy ESET PROTECT virtuální appliance, včetně:

Konzole pro správu ESET PROTECT virtuální appliance – jednoduché textové grafické rozhraní (TUI) s hlavním menu. Při využití textových příkazů dostupných v rozhraních budete pouze vyzváni na zadání požadovaných hodnot. Proto ESET PROTECT virtuální appliance dokáží používat a spravovat uživatelé, kteří nemají pokročilé znalosti a zkušenosti s operačním systémem CentOS 7 nebo jiných linuxových distribucí. Mezi důležitější funkce dostupné v tomto rozhraní patří:

oNastavení statické IP adresy – pokud DHCP server nepřiřadil ESET PROTECT VA IP adresu, provedete to ručně pomocí tohoto skriptu.

oMigrace databáze – tuto funkci využijete při aktualizaci nebo migraci ESET PROTECT VA.

oZálohování a obnovení ESET PROTECT databáze – tyto funkce jsou důležité v rámci strategie obnovení při ztrátě dat a využijete je v případě problémů s ESET PROTECT VA.

oTovární nastavení – tímto skriptem vrátíte konfiguraci virtuální appliance do výchozího stavu, ve kterém je po čerstvém nasazení. To využijete v případě, kdy jste narazili na problémy při běhu virtuálního stroje s ESET PROTECT. Pro zabránění ztráty dat mějte připravenou zálohu databáze.

Webmin – rozhraní pro správu – webové rozhraní třetí strany, které usnadňuje správu operačního systému Linux. Prostřednictvím intuitivního rozhraní dostupného z webového prohlížeče vám budete schopni vzdáleně spravovat ESET PROTECT virtuální appliance. V této příručce naleznete popsány nejdůležitější moduly Webminu.