vSphere

Nasazení ESET PROTECT VA prostřednictvím vSphere klienta

1.Připojte se prostřednictvím vSphere klienta k vCenter nebo přímo k ESXi serveru.

2.Pokud používáte vSphere Client, v hlavním menu aplikace klikněte na File > Deploy OVF Template. V případě vSphere Web Client klikněte na Actions > Deploy OVF Template.

3.Klikněte na tlačítko Browse a vyberte soubor protect_appliance.ova stažený z webových stránek společnosti ESET a klikněte na Open.


important

Nepodporované verze VMware ESXi neakceptují SHA-256 certifikáty. Pokud se vám v průběhu importování ESET PROTECT VA 9.0 zobrazí chyba související s certifikátem, bude nutné z .ova balíčku odstranit certifikát (.cert soubor). Následně bude možné v nasazení pokračovat.

4.V dialogovém okně OVF Template Details klikněte na tlačítko Next.

5.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA).

6.Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce a vyplňte následující informace týkající se nového virtuálního počítače:

Name and Location – zadejte název nově vytvářené šablony a umístění, kam chcete virtuální počítače uložit.

Host / Cluster – vyberte hosta nebo cluster, na kterém šablona poběží.

Resource Pool – vyberte resource pool, do které chcete šablonu nasadit.

Storage – vyberte umístění, kam chcete uložit soubory virtuálního počítače.

Disk Format – vyberte formát disku, který chcete použít.

Network Mapping – vyberte síť, do které chcete virtuální stroj připojit. Ujistěte se, že jste vybrali síť, ve kterém je vytvořen IP pool.

7.Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí souhrn konfigurace a kliknutím na tlačítko Finish spustíte proces vytvoření virtuálního stroje. Na základě vámi definované konfigurace se nyní vytvoří virtuální počítač.

8.Po úspěšném vytvoření ESET PROTECT virtuálního stroje jej můžete zapnout. Při prvotním spuštění se zobrazí následující obrazovka:

VA_first_time_config

Otevřete si webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nově nasazené ESET PROTECT appliance. IP adresa je uvedena na obrazovce virtuálního počítače (viz obrázek výše). Konkrétně v sekci "First time appliance configuration needs to be performed. Please connect using a web browser to: https://[IP address]".

Následně přejděte ke konfiguraci appliance prostřednictvím webového rozhraní.


important

Pokud ve své síti nemáte DHCP server, přiřaďte ESET PROTECT virtuální appliance statickou IP adresu ručně. To provedete prostřednictvím konzole pro správu DHCP VA. V případě, že virtuální stroj nemá přiřazenou IP adresu, na obrazovce uvidíte URL bez IP adresy.

Pokud i přesto, že máte v síti DHCP server, nedošlo k přiřazení adresy, ujistěte se, že máte v daném síťovém rozsahu volnou IP adresu.

VA_config_no_dhcp


note

Doporučujeme nastavit vCenter Roles and Permissions ve VMware tak, aby ostatní uživatelé neměnili přístup k ESET PROTECT virtuálnímu stroji. Tím zabráníte neoprávněným zásahům do konfigurace ESET PROTECT virtuálního stroje. Uživatelé ESET PROTECT zpravidla nepotřebují přístup k samotnému virtuálnímu stroji. Přístup k ESET PROTECT přidělíte jednotlivým uživatelům prostřednictvím sad oprávnění definovaných v ESET PROTECT Web Console.