Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Jak włączyć polecenie YUM w przypadku korzystania z serwera proxy HTTP

Jeśli masz sieć lokalną korzystającą z serwera proxy jako pośrednika dostępu do Internetu, polecenie yum może nie być skonfigurowane właściwie i może nie działać.

Aby skonfigurować polecenie yum do działania z serwerem proxy:

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Wybierz opcję Wyjdź do terminala, używając klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

2.Typ:
nano /etc/yum.conf

3.Dodaj wiersz z informacjami na temat serwera proxy. Na przykład:
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128

4.Jeśli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła, dodaj te ustawienia. Na przykład:
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128
proxy_username=YourProxyUsername
proxy_password=YourProxyPassword

5.Naciśnij klawisze Ctrl+X i y, aby zapisać zmiany.


important

Pamiętaj, że ścieżka /etc/yum.conf musi być dostępna do odczytu przez wszystkich, aby działać z poleceniem yum. W takim przypadku hasło serwera proxy będzie widoczne dla innych użytkowników. Nie należy używać tego hasła nigdzie indziej.

Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji wydawcy oprogramowania.