Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Jak włączyć ping na urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT

Otwórz terminal i uruchom następujące polecenia jako użytkownik root na komputerze z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT.

Przed rozpoczęciem sprawdź wersję systemu CentOS działającą w Twoim systemie, używając polecenia hostnamectl. Następnie uruchom następujące polecenia w zależności od wersji systemu operacyjnego.

System CentOS 7

1. Wywołaj polecenie iptables:

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

2. Zapisz iptables:

service iptables save

Teraz można wysłać polecenie ping do urządzenia wirtualnego ESET PROTECT z innych komputerów w tej samej podsieci.